Toldregler i Sverige

Toldregler i Sverige
Her kan du læse om de toldregler der gælder når du tager varer og flyttegods med til Sverige.

Der er forskellige regler for hvad du må medbringe toldfrit når du flytter til Sverige fra et EU-land eller et land der ikke er med i EU.

Told når du flytter til Sverige fra et EU-land

Flytter du fra Danmark eller Finland til Sverige behøver du ikke at fortolde din personlige ejendom, da der ikke findes nogle toldafgifter mellem medlemslandene i EU. Du behøver heller ikke aflevere en importdeklaration.

Hvis du tager en bil eller et andet køretøj med når du flytter til Sverige, skal du registrere køretøjet hos Transportstyrelsen og hvis du flytter fra Sverige, skal du afmelde køretøjet.

Told når du flytter til Sverige fra et land uden for EU

Hvis du flytter fra et land udenfor EU så som Island eller Norge, har du mulighed for at få toldfrihed for din personlige ejendom, så du ikke behøver betale told og moms ved importen. Personlig ejendom er ejendele, der indgår i et hjem som for eksempel husgeråd, sengetøj, møbler, cykler, køretøj og kæledyr. For at få toldfrihed skal du og din familie have anvendt ejendelene for personlig brug eller haft dem i husholdet.

Åland ligger udenfor EU's skatteområde og er undtaget EU's skatteregler. Når du flytter mellem Sverige og Åland, gælder samme regler som når du flytter mellem Sverige og et land udenfor EU.

Når du flytter til Sverige fra et land udenfor EU og vil have toldfrihed for din personlige ejendom (flyttsakstullfrihet) eller told- og momsfrihed, er det et krav at du har til hensigt at bo i Sverige i mindst et år.

Der er forskellige regler afhængigt om du er tilflytter, om du vender tilbage til Sverige, om du flytter på grund af giftermål eller for at studere. Du kan læse om reglerne på Tullverkets webside.

Svenske toldregler når du handler på nettet og i udlandet

De regler og gebyrer, der gælder, når du handler en vare online fra et andet land, afhænger af hvilket land du handler fra og hvilken vare du vil købe. På Tullverkets webside finder du information om nethandel i og udenfor EU.

Når du handler i et andet land, gælder forskellige regler afhængigt af hvilken vare du har købt og hvilket land du rejser fra. Det kan være at du skal rapportere dine varer til det svenske toldvæsen eller betale gebyrer. Tullverket kan kontrollere at du ikke har en ulovlig vare med dig.

Særlige indførselsbestemmelser i Sverige

Hvis du medbringer dyr, våben, lægemiddel, levnedsmiddel, alkohol eller tobak når du tager til Sverige fra udlandet, så har du altid pligt til at søge om tilladelse til dette, da disse ejendele er omfattet af særlige indførselsbestemmelser.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.