Toldregler i Sverige

Toldregler i Sverige
Her kan du læse om de toldregler der gælder når du tager flyttegods og varer med til Sverige.

Flytter du fra Danmark eller Finland til Sverige behøver du ikke at fortolde din personlige ejendom, da der ikke findes nogle toldafgifter mellem medlemslandene i EU.

Hvis du flytter fra Island eller Norge, har du mulighed for at få toldfrihed for din personlige ejendom, så du ikke behøver betale told og moms ved importen. Der er forskel på om du er indflytter eller om du vender tilbage til Sverige.

Personlig ejendom er ejendele, der indgår i et hjem som for eksempel husgeråd, sengetøj, møbler, cykler, køretøj og kæledyr. For at få toldfrihed skal du og din familie have anvendt ejendelene for personlig brug eller haft dem i husholdet.

Køretøj

Du skal kontakte Transportstyrelsen for indregistrering af køretøjer der indgår i dine flyttesager.

Ansøge om tilladelse til at indføre ejendele omfattet af særlige indførselsbestemmelser

Hvis du medbringer dyr, våben, lægemiddel, levnedsmiddel, alkohol eller tobak når du tager til Sverige fra de andre nordiske lande, så har du altid pligt til at søge om tilladelse til dette, da disse ejendele er omfattet af særlige indførselsbestemmelser.

Dyr

Der gælder forskellige regler for indførsel af dyr til Sverige afhængig af hvor dyret kommer fra og om det er et kæledyr eller et andet slags dyr.

Våben

Du skal altid ansøge om tilladelse til at indføre våben og farlige formål til Sverige.

Lægemiddel

Du kan indføre lægemiddel til Sverige uden tilstand, hvis de er afset til medicinsk brug og din personlige brug. Dette gælder også for medicin, der er ordineret af en veterinær til dyr som du har med ved din indrejse til Sverige. Rejser du til Sverige fra et andet nordisk land, kan du højst indføre et års forbrug af lægemiddel.

Levnedsmiddel

Det er i princippet frit at indføre levnedsmiddel til Sverige fra Danmark og Finland. Jordbruksverkets direktiv på fri indførsel af levnedsmiddel til Sverige kan dog ændres ved eventuelle smitterisici.

Du kan medbringe kød- og mejeriprodukter til Sverige fra Island og Norge, men der findes en værdigrænse for fri indførsel. Værdigrænsen gælder for alle varer du har indkøbt på rejsen eksklusiv alkohol- og tobaksvarer.

Alkohol

Du skal være mindst 20 år for at indføre alkohol til Sverige.

Tobak

Du skal være mindst 18 år for at indføre tobak til Sverige.

Planter

Som privatperson må du medbringe de fleste planter til Sverige. Nogle planter kræver dog en tilladelse eller en attest, og nogle få er det helt forbudt at transportere. EU-landene har et fælles plantebeskyttelsesdirektiv og Sveriges regler er stort set identiske med EU's.

Udførsel af kulturgenstande

Du kan behøve en tilladelse til at udføre visse kulturgenstande fra Sverige.

Internethandel

Reglerne er forskellige når du køber varer via internettet afhængig af hvad du bestiller og hvilket land varen kommer fra.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.