Tullbestämmelser i Sverige

Toldregler i Sverige
Här kan du läsa om de tullbestämmelser som gäller när du tar med varor och flyttgods till Sverige.

Det finns olika bestämmelser för vad du kan ta med dig tullfritt när du flyttar till Sverige från ett EU-land eller land som inte är med i EU.

Tull när du flyttar till Sverige från ett EU-land

Om du flyttar från Danmark eller Finland till Sverige behöver du inte förtulla din personliga egendom eftersom det inte finns några tullavgifter mellan medlemsländerna i EU. Du behöver inte heller lämna in en införseldeklaration.

Om du tar med bil eller annat fordon när du flyttar till Sverige måste du registrera fordonet hos Transportstyrelsen. Om du flyttar från Sverige måste du avregistrera fordonet.

Tull när du flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Om du flyttar från ett land utanför EU, såsom Island eller Norge, har du möjlighet att få tullfrihet för din personliga egendom, så att du slipper betala tull och moms vid införseln. Personlig egendom är ägodelar som ingår i ett hem, såsom husgeråd, sängkläder, möbler, cyklar, fordon och husdjur. För att få tullfrihet ska du och din familj ha använt ägodelarna för personligt bruk eller haft dem i hushållet.

Åland ligger utanför EU:s skatteområde och är undantaget från EU:s skatteregler. När du flyttar mellan Sverige och Åland gäller samma regler som när du flyttar mellan Sverige och ett land utanför EU.

När du ska flytta till Sverige från ett land utanför EU och vill ha flyttsakstullfrihet eller tull- och momsfrihet är ett grundkrav att du har för avsikt att bo i Sverige under minst ett år.

Bestämmelserna är olika beroende på om du är inflyttare, om du är återvändare, om du flyttar på grund av giftermål eller på grund av studier. Du kan läsa om bestämmelserna på Tullverkets webbplats.

Svenska tullbestämmelser när du handlar på nätet och utomlands

Vilka regler och avgifter som gäller när du handlar en vara online från ett annat land beror på vilket land du handlar från och vilken vara du köper. På Tullverkets webbplats hittar du information om näthandel inom och utanför EU.

När du handlar i ett annat land gäller olika regler beroende på vilken vara du har köpt och vilket land du reser från. Du kan behöva anmäla dina varor till Tullverket eller betala avgifter. Tullverket kan kontrollera att du inte har en olaglig vara med dig.

Särskilda införselbestämmelser i Sverige

Om du tar med djur, vapen, läkemedel, livsmedel, alkohol eller tobak när du reser till Sverige från utlandet, så är du alltid skyldig att söka tillstånd för detta eftersom dessa ägodelar omfattas av särskilda införselbestämmelser.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.