Tullbestämmelser i Sverige

Toldregler i Sverige
Här kan du läsa om de tullbestämmelser som gäller när du tar med varor och flyttgods till Sverige.

Det finns olika bestämmelser för vad du kan ta med dig tullfritt när du reser eller flyttar till Sverige från ett EU-land eller land som inte är med i EU.

Om du flyttar från ett EU-land till Sverige behöver du inte betala några avgifter. Om du flyttar till Sverige från ett land utanför EU kan du få tullfrihet, så att du slipper betala en avgift för att föra in dina ägodelar. Om du flyttar från Sverige till ett land utanför EU måste du lämna in en exportdeklaration för att föra ut ditt flyttgods från Sverige.

Tull när du flyttar till Sverige från ett EU-land

Danmark, Finland och Sverige är medlemmar i EU. Om du flyttar till Sverige från Danmark eller Finland kan du därför fritt ta med dig ditt flyttgods.

Du behöver inte förtulla din personliga egendom eftersom det inte finns några tullavgifter mellan medlemsländerna i EU. Du behöver inte heller lämna in en importdeklaration för att föra in ditt flyttgods till Sverige.

Om du tar med bil eller annat fordon när du flyttar till Sverige måste du registrera fordonet hos Transportstyrelsen. Om du flyttar från Sverige måste du avregistrera fordonet.

Tull när du flyttar till Sverige från ett land utanför EU

Island och Norge är inte medlemmar i EU. Men om du som privatperson flyttar till Sverige från ett land utanför EU kan du ändå föra in dina personliga ägodelar utan att betala tull.

Personliga ägodelar är allmänna inventarier såsom möbler, kläder, köksutrustning, hårda vitvaror, cyklar och andra fordon. Kravet är att du har ägt och använt dina ägodelar i minst sex månader för att du ska kunna föra in dem tullfritt som flyttgods till Sverige.

Åland ligger utanför EU:s skatteområde och är undantaget från EU:s skatteregler. När du flyttar mellan Sverige och Åland gäller därför samma regler som när du flyttar mellan Sverige och ett land utanför EU.

När du ska flytta till Sverige från ett land utanför EU och vill ha flyttsakstullfrihet eller tull- och momsfrihet är ett grundkrav att du har för avsikt att bo i Sverige i minst ett år.

Bestämmelserna är olika beroende på om du är inflyttare, om du är återvändare eller om du flyttar på grund av giftermål eller studier. Du kan läsa om bestämmelserna på Tullverkets webbplats.

Svenska tullbestämmelser när du handlar på nätet och utomlands

Om du handlar en vara på nätet från ett annat land beror tullbestämmelser och avgifter på vilket land du handlar från och vilken vara du köper. På Tullverkets webbplats hittar du information om näthandel inom och utanför EU.

Det finns också olika tullbestämmelser när du är utomlands och handlar en vara som du ska ta med till Sverige. Beroende på vilka varor du handlar och vilka länder du reser från till Sverige måste du i vissa fall anmäla dina varor till den svenska tullen eller betala avgifter. Tullverket kan kontrollera att du inte har en olaglig vara med dig.

På Tullverkets webbplats kan du läsa om tullbestämmelserna för att föra in varor till Sverige som du antingen handlar på nätet eller på en utlandsresa.

Särskilda införselbestämmelser i Sverige

Det finns särskilda bestämmelser för vad du får ta med tullfritt när du flyttar till Sverige eller när du reser till Sverige från utlandet.

När du kommer hem från en utlandsresa får du ta med alkohol och tobak för privat bruk utan att betala några avgifter. Mängden tullfri alkohol och tobak du får ta med dig till Sverige beror på om du reser från ett EU-land eller ett land utanför EU.

Särskilda regler gäller även för införsel av djur, vapen, läkemedel och livsmedel till Sverige.

Du kan läsa mer hos Tullverket om hur du ansöker om tillstånd att föra in ägodelar som omfattas av särskilda införselbestämmelser.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.