Tollareglur í Svíþjóð

Toldregler i Sverige
Hér er að finna upplýsingar um tollareglur sem gilda þegar búslóð og vörur eru fluttar til Svíþjóðar.

Ef flutt er til Svíþjóðar frá Danmörku eða Finnlandi þarf ekki að greiða tolla af persónulegum eigum þar sem engir tollar eru á milli aðildarríkja ESB.

Ef flutt er frá Íslandi eða Noregi er einnig mögulegt að fá undanþágu frá greiðslu tolla af persónulegum eigum. Þá þarf viðkomandi hvorki að greiða toll né virðisaukaskatt þegar komið er með búslóðina til Svíþjóðar. Munur er á hvort viðkomandi er innflytjandi eða hvort hann er að flytja til baka til Svíþjóðar.

Persónulegar eigur eru eigur sem eru hluti af búslóð, svo sem búsáhöld, sængurföt, húsgögn, persónulegir munir, reiðhjól, ökutæki og gæludýr. Til þess að fá undanþágu frá greiðslu tolla þarf viðkomandi einstaklingur og fjölskylda hans að hafa notað hlutina persónulega eða haft þá á heimilinu.

Ökutæki

Tilkynna skal um skráð ökutæki sem eru hluti af búslóð til Bifreiðaeftirlitsins; Transportstyrelsen.

Umsókn um leyfi til að flytja inn eigur sem falla undir sérstakar innflutningsreglur

Einstaklingum sem hafa með sér dýr, vopn, lyf, matvæli, áfengi eða tóbak þegar þeir koma til Svíþjóðar frá öðrum norrænum ríkjum ber alltaf að sækja um leyfi fyrir innflutningnum vegna þess að þessar eigur falla undir sérstakar innflutningsreglur.

Dýr

Mismunandi reglur gilda um innflutning á dýrum til Svíþjóðar eftir því frá hvaða landið dýrið kemur og hvort um er að ræða gæludýr eða annars konar dýr.

Vopn

Alltaf skal sækja um leyfi til að flytja inn vopn og annan hættulegan varning til Svíþjóðar.

Lyf

Flytja má inn lyf til Svíþjóðar án leyfis, ef þau eru ætluð til lækninga og eigin nota. Þetta á einnig við um lyf sem ávísað er af dýralækni til dýra sem viðkomandi hefur meðferðis við komu til Svíþjóðar. Þeim sem flytja til Svíþjóðar er þó í mesta lagi leyft að hafa með sér lyfjabirgðir til eins árs.

Matvæli

Meginreglan er sú að flytja má inn matvæli til Svíþjóðar frá Danmörku og Finnlandi. Þó getur reglugerð landbúnaðarstofnunar um innflutning matvæla til Svíþjóðar breyst ef upp kemur smithætta.

Flytja má kjöt og mjólkurafurðir til Svíþjóðar frá Íslandi og Noregi. Þó gildir ákveðið hámark um verðgildi. Þessi hámarksupphæð á við um allar vörur sem keyptar hafa verið í ferðinni fyrir utan áfengi og tóbak.

Áfengi

Einstaklingar þurfa að hafa náð 20 ára aldri til að mega flytja áfengi til Svíþjóðar.

Tóbak

Einstaklingar þurfa að hafa náð 18 ára aldri til að mega flytja tóbak til Svíþjóðar.

Plöntur

Einstaklingar mega flytja flestar plöntur til Svíþjóðar. Við innflutning á nokkrum plöntutegundum þarf þó leyfi eða vottorð, og nokkrar tegundir er bannað að flytja inn. ESB er með sameiginlega plöntuverndartilskipun og reglurnar sem gilda í Svíþjóð eru nánast samhljóða þeim.

Útflutningur menningarverðmæta

Sérstakt leyfi gæti þurft til að flytja út menningarverðmæti frá Svíþjóð.

Netverslun

Reglur um kaup á netinu eru mismunandi eftir því hvers konar vörur eru keyptar og hvaðan vörurnar koma.

Samband við yfirvöld
Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu skaltu fylla út eyðublaðið hérna:

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna