Tollregler i Sverige

Toldregler i Sverige
Her kan du lese om tollreglene som gjelder når du tar med varer og flyttegods til Sverige.

Det er forskjellige regler for hva du kan ta med tollfritt når du flytter til Sverige fra et EU-land og et land som ikke er med i EU.

Toll når du flytter til Sverige fra et EU-land

Hvis du flytter fra Danmark eller Finland til Sverige, trenger du ikke å fortolle din personlige eiendom, ettersom det ikke er tollavgifter mellom medlemsstatene i EU. Du behøver heller ikke levere en innførselsdeklarasjon.

Hvis du tar med en bil eller et annet kjøretøy når du flytter til Sverige, må du registrere kjøretøyet hos Transportstyrelsen, og hvis du flytter fra Sverige, må du avmelde kjøretøyet.

Toll når du flytter til Sverige fra et land utenfor EU

Hvis du flytter fra et land utenfor EU som for eksempel Island eller Norge, har du mulighet for å få tollfrihet for din personlige eiendom så du ikke trenger å betale toll og moms ved importen. Personlig eiendom er eiendeler som inngår i et hjem, som for eksempel kjøkkenutstyr, sengetøy, møbler, sykler, kjøretøy og kjæledyr. For å få tollfrihet må du og din familie ha hatt eiendelene i personlig bruk eller i husholdningen.

Åland ligger utenfor EUs skatteområde og er unntatt EUs skatteregler. Når du flytter mellom Sverige og Åland, gjelder samme regler som når du flytter mellom Sverige og et land utenfor EU.

Når du flytter til Sverige fra et land utenfor EU og vil ha tollfrihet for din personlige eiendom (flyttsakstullfrihet) eller toll- og momsfritak, er det et krav at du har til hensikt å bo i Sverige i minst et år.

Det er ulike regler avhengig av om du er tilflytter, om du vender tilbake til Sverige, eller om du flytter på grunn av ekteskap eller for å studere. Du kan lese om reglene på Tullverkets nettside.

Svenske tollregler når du handler på nettet og i utlandet

Reglene og gebyrene som gjelder når du handler en vare online fra et annet land, avhenger av hvilket land du handler fra, og hvilken vare du vil kjøpe. På Tullverkets nettside finner du informasjon om netthandel i og utenfor EU.

Når du handler i et annet land, gjelder ulike regler avhengig av hvilken vare du har kjøpt, og hvilket land du reiser fra. Det kan hende du må rapportere varene dine til det svenske tollvesenet eller betale gebyrer. Tullverket kan kontrollere at du ikke har med deg en ulovlig vare.

Særskilte innførselsbestemmelser i Sverige

Hvis du tar med dyr, våpen, legemidler, mat, alkohol eller tobakk når du drar til Sverige fra utlandet, har du alltid plikt til å søke om tillatelse til dette, da disse eiendelene er omfattet av spesielle innførselsbestemmelser.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.