Tollregler i Sverige

Toldregler i Sverige
Her kan du lese om tollreglene som gjelder når du tar med varer og flyttegods til Sverige.

Det er forskjellige regler for hva du kan ta med tollfritt når du reiser eller flytter til Sverige fra et EU-land og fra et land som ikke er med i EU.

Hvis du flytter fra et EU-land til Sverige, må du ikke betale noen gebyrer. Hvis du flytter til Sverige fra et land utenfor EU, kan du få tollfrihet for å betale et gebyr for å innføre eiendelene dine. Hvis du flytter fra Sverige til et land utenfor EU, må du levere en tollerklæring (exportdeklaration) om å ta med flyttegodset ditt fra Sverige.

Toll når du flytter til Sverige fra et EU-land

Danmark, Finland og Sverige er medlemmer av EU. Hvis du flytter til Sverige fra Danmark og Finland, kan du derfor fritt ta med deg flyttegodset ditt.

Du trenger ikke å fortolle personlig eiendom, ettersom det ikke er tollavgifter mellom medlemsstatene i EU. Du trenger heller ikke å levere en tollerklæring (importdeklaration) om å innføre flyttegodset ditt til Sverige.

Hvis du tar med en bil eller et annet kjøretøy når du flytter til Sverige, må du registrere kjøretøyet hos Transportstyrelsen, og hvis du flytter fra Sverige, må du avmelde kjøretøyet.

Toll når du flytter til Sverige fra et land utenfor EU

Island og Norge er ikke medlemmer av EU. Men hvis du flytter til Sverige fra et land utenfor EU, har du likevel mulighet for å innføre dine personlige eiendeler uten at du må betale toll.

Personlige eiendeler er vanlig innbo, som for eksempel møbler, klær, kjøkkenutstyr, hvitevarer, sykler og andre kjøretøy. Det er et krav at du har eid og brukt eiendelene dine i minst 6 måneder for at du kan innføre dem tollfritt som flyttegods til Sverige.

Åland ligger utenfor EUs skatteområde og er unntatt EUs skatteregler. Når du flytter mellom Sverige og Åland, gjelder derfor samme regler som når du flytter mellom Sverige og et land utenfor EU.

Når du flytter til Sverige fra et land utenfor EU og vil ha tollfrihet for din personlige eiendom (flyttsakstullfrihet) eller toll- og momsfritak, er det et krav at du har til hensikt å bo i Sverige i minst et år.

Det er ulike regler avhengig av om du er tilflytter, om du vender tilbake til Sverige, eller om du flytter på grunn av ekteskap eller for å studere. Du kan lese om reglene på Tullverkets nettside.

Svenske tollregler når du handler på nettet og i utlandet

Handler du en vare fra et annet land på nettet, avhenger tollregler og gebyrer av hvilket land du handler fra, og hvilken vare du vil kjøpe. På Tullverkets nettside finner du informasjon om netthandel i og utenfor EU.

Det er også forskjellige tollregler når du er i utlandet og handler en vare som du vil ta med til Sverige. Avhengig av hvilke varer du kjøper og hvilke land du reiser fra til Sverige, vil du i visse tilfeller måtte rapportere varene til det svenske tollvesenet eller betale gebyrer. Tullverket kan kontrollere at du ikke har med deg en ulovlig vare.

På Tullverkets nettside kan du lese om tollreglene for å innføre varer til Sverige som du enten kjøper på nettet eller når du reiser i utlandet.

Særskilte innførselsbestemmelser i Sverige

Det finnes særskilte regler for hva du kan ta med deg tollfritt når du flytter til Sverige, eller når du reiser til Sverige fra utlandet.

Når du kommer hjem fra en utenlandsreise, kan du ta med alkohol og tobakk til privat bruk uten å betale gebyrer. Mengden av ​​tollfri alkohol og tobakk du kan ta med til Sverige, avhenger av om du reiser fra et EU-land eller et land utenfor EU.

Det gjelder også spesielle regler for å innføre dyr, våpen, legemidler og mat til Sverige.

Du kan lese mer om hvordan du søker om tillatelse til å innføre eiendeler som er omfattet av spesielle innførselsbestemmelser, hos den svenske tollmyndigheten, Tullverket.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.