Tollregler i Sverige

Toldregler i Sverige
Her kan du lese om tollreglene som gjelder når du tar med flyttegods og varer til Sverige.

Hvis du flytter fra Danmark eller Finland til Sverige, trenger du ikke å fortolle din personlige eiendom, ettersom det ikke er tollavgifter mellom medlemsstatene i EU.

Hvis du flytter fra Island eller Norge, har du mulighet for å få tollfrihet for din personlige eiendom så du ikke trenger å betale toll og moms ved importen. Det er forskjell på om du er innflytter eller om du vender tilbake til Sverige.

Personlig eiendom er eiendeler som inngår i et hjem, som for eksempel kjøkkenutstyr, sengetøy, møbler, sykler, kjøretøy og kjæledyr. For å få tollfrihet må du og din familie ha hatt eiendelene i personlig bruk eller i husholdningen.

Kjøretøy

Du må kontakte Transportstyrelsen for registrering av kjøretøy som inngår i dine flyttesaker.

Søke om tillatelse til å innføre eiendeler omfattet av særlige innførselsbestemmelser

Hvis du tar med dyr, våpen, legemidler, mat, alkohol eller tobakk når du drar til Sverige fra andre nordiske land, har du alltid plikt til å søke om tillatelse til dette, da disse eiendelene er omfattet av spesielle innførselsbestemmelser.

Dyr

Det gjelder ulike regler for innførsel av dyr til Sverige avhengig av hvor dyret kommer fra, og om det er et kjæledyr eller et annet slags dyr.

Våpen

Du må alltid søke om tillatelse til å innføre våpen og farlige gjenstander til Sverige.

Legemidler

Du kan innføre legemidler til Sverige uten tillatelse hvis de er beregnet til medisinsk bruk og din personlige bruk. Dette gjelder også for medisin som er foreskrevet av en veterinær til dyr som du har med ved innreise til Sverige. Reiser du til Sverige fra et annet nordisk land, kan du høyst innføre et års forbruk av legemidler.

Mat

Det er i prinsippet fritt å innføre mat til Sverige fra Danmark og Finland. Jordbruksverkets direktiv om fri innførsel av mat til Sverige kan likevel endres ved eventuell smitterisiko.

Du kan ta med kjøtt- og meieriprodukter til Sverige fra Island og Norge, men det finnes en verdigrense for fri innførsel. Verdigrensen gjelder for alle varer du har kjøpt på reisen, eksklusive alkohol- og tobakksvarer.

Alkohol

Du må være minst 20 år for å innføre alkohol til Sverige.

Tobakk

Du må være minst 18 år gammel for å innføre tobakk til Sverige.

Planter

Som privatperson kan du ta med de fleste planter til Sverige. Noen planter krever likevel tillatelse eller en attest, og noen er det helt forbudt å transportere. EU-landene har et felles plantebeskyttelsesdirektiv, og de svenske reglene er stort sett identiske med EUs regler.

Utførsel av kulturgjenstander

Du kan trenge en tillatelse til å utføre visse kulturgjenstander fra Sverige.

Internetthandel

Reglene er ulike når du kjøper varer via Internett avhengig av hva du bestiller og hvilket land varen kommer fra.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.