Bil i Sverige

Bil i Sverige
Læs om reglerne for at importere køretøj fra udlandet og om at bruge udenlandsk køretøj i Sverige.

Hvis du bor i Sverige, skal dit køretøj være indregistreret i Sverige.

Alle køretøjer der indføres til Sverige for at anvendes her, skal gennemgå oprindelseskontrol inden de kan registreres. Du skal ansøge om oprindelseskontrol af din bil hos Transportstyrelsen.

Når du har fået oprindelseskontrollen godkendt, skal du kontakte bilinspektionen for en inspektion med henblik på registrering.

Transportstyrelsen har udfærdiget en tjekliste for indførsel af køretøjer fra start til slut. Den beskriver hvad du skal gøre og i hvilken rækkefølge fra du ankommer ved den svenske grænse til din bil er køreklar i Sverige. Den giver information om told, skat, trafikforsikring, oprindelseskontrol, inspektion og registreringsnummer.

Told og skat

Indførsel af bil fra Danmark og Finland vedrører ikke told, idet alle landene indgår i EU. Du bør kontakte Skatteverket for information om beskatning og moms.

Hvis du skal føre din bil ind i Sverige fra Island og Norge, skal den fortoldes. Det gør du ved at kontakte tolden.

Medbringer du et køretøj fra Island eller Norge ved din flytning til Sverige, har du mulighed for at ansøge om toldfrihed. Toldfrihed afhænger blandt andet af om du er indflytter, om du vender tilbage til Sverige og hvor længe du har ejet køretøjet.

Trafikforsikring

Alle køretøjer skal være trafikforsikrede. Du finder information om hvad en trafikforsikring er, hvornår du behøver at tegne en sådan og hvad der sker, hvis dit køretøj er uforsikret på Transportstyrelsens hjemmeside.

Køre i Sverige med udenlandsk køretøj

Hvis du er statsborger i et andet nordisk land og opholder dig midlertidigt i Sverige, må du højst køre med en udenlandskregistreret bil i Sverige i op til et år.

Er du turist i Sverige, bør du kontakte dit forsikringsselskab i dit hjemland for nærmere information.

Færdselsregler

Når du kører i Sverige, skal du følge de svenske færdselsregler og hastighedsbegrænsninger. Du kan læse mere om de regler der gælder i Sverige på nedenstående links.

Svensk køretøj i udlandet

Det er det andet lands regler, der afgør hvor længe du må køre din svenskregistrerede bil i det pågældende nordiske land.

Danmark

Reglerne for bilregistrering i Danmark er forskellige afhængigt af om du pendler over sundet, bor midlertidigt i Danmark eller har permanent adresse i Danmark.

Der er tydelige begrænsninger for hvor meget og under hvilke omstændigheder du kan anvende en svensk bil i Danmark, når du har folkeregisteradresse i Danmark. Du skal have en særlig godkendelse fra den danske skattemyndighed for at kunne anvende bilen i Danmark. På blanket 21059 skal du ansøge om at få lov til at køre din bil fra grænsen til din danske folkeregisteradresse. Hvis du kører med din svenskindregistrerede bil i Danmark uden en sådan tilladelse, risikerer du en bøde.

Du bør henvende dig til SKAT og spørge efter Centralregisteret for motorkøretøjer for information om regelværket vedrørende anvendelse af udenlandsk registreret køretøj i Danmark.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.