Bil i Sverige

Bil i Sverige
Her finder du alt du skal vide når du flytter til Sverige med din bil eller et andet køretøj. Du kan læse om svensk indregistrering, registreringsafgift, bilforsikring og færdselsregler. Du kan også se hvad der gælder vedrørende brug af udenlandsk registreret bil i Sverige.

Der er ingen fælles EU-regler om registrering af køretøjer, men hovedreglen er, at en bil skal være indregistreret i det land, hvor ejeren har bopæl. Når du bor i Sverige, skal din bil være indregistreret i Sverige. Bor du i landet og ejer en svensk indregistreret bil, skal du også tegne en lovpligtig forsikring i Sverige.

Indregistrere din bil når du flytter til Sverige

Biler og andre køretøjer der indføres til Sverige for at anvendes i Sverige, skal gennemgå oprindelseskontrol inden de kan registreres. Du skal ansøge om oprindelseskontrol af din bil hos Transportstyrelsen.

Når du har fået oprindelseskontrollen godkendt, skal du kontakte bilinspektionen for en inspektion med henblik på registrering.

Transportstyrelsen har udfærdiget en tjekliste for indførsel af biler fra start til slut. Den beskriver hvad du skal gøre og i hvilken rækkefølge fra du ankommer ved den svenske grænse til din bil er køreklar i Sverige. Den giver information om told, skat, trafikforsikring, oprindelseskontrol, inspektion og registreringsnummer.

Told og skat når du indfører bil til Sverige

Når du importerer en bil eller et andet køretøj fra et andet EU-land, såsom Danmark og Finland, skal du ikke betale told. Du skal dog kontakte Skatteverket for information om beskatning og moms.

Når du importerer en bil eller et andet køretøj fra et land uden for EU, såsom Island og Norge, skal du betale told og moms. Du skal kontakte den svenske toldmyndighed (Tullverket) for at få at vide hvordan du skal gøre. Medbringer du en bil eller et andet køretøj fra Island eller Norge når du flytter til Sverige, har du mulighed for at ansøge om toldfrihed. Toldfriheden afhænger blandt andet af om du er indflytter, om du vender tilbage til Sverige og hvor længe du har ejet køretøjet.

Tegn en trafikforsikring i Sverige

Alle biler og andre køretøjer skal være trafikforsikrede i Sverige.

Du finder information om hvad en trafikforsikring er, hvornår du behøver at tegne en sådan og hvad der sker, hvis dit køretøj er uforsikret på Transportstyrelsens webside.

Svenske færdselsregler

Når du kører i Sverige, skal du følge de svenske færdselsregler, hastighedsbegrænsninger samt regler for bompenge og brug af sommer- og vinterdæk. Du kan læse mere om de regler der gælder i Sverige på nedenstående links.

Køre med udenlandsk bil i Sverige

Hvis du flytter permanent og importerer en bil til privat brug til Sverige, må du køre bilen i højst syv dage fra den dato, hvor bilen blev ført ind i landet, hvis du har en gyldig udenlandsk registrering og gyldig udenlandsk trafikforsikring. Når du kører bilen, skal du have den udenlandske registreringsattest med. Inden for en uge skal du tegne en gyldig svensk trafikforsikring.

Hvis du flytter midlertidigt til Sverige uden at skifte bopæl, skal du ikke indregistrere din bil i Sverige. Bilen kan fortsat være registreret i dit hjemland. Hvis du opholder dig midlertidigt i Sverige, for eksempel for at arbejde i en vis periode, må du højst køre i din hjemlandsregistrerede bil i et år.

Hvis du bliver stoppet af politiet når du opholder dig midlertidigt i Sverige, skal du kunne bevise at du ikke bor i landet permanent. Det kan være vanskeligt at bevise, så du bør altid medbringe bevis for registrering, bevis for ejerskab og bevis for bopæl der viser at du er registreret i et andet nordisk land.

Du skal kontakte dit forsikringsselskab i dit hjemland for information om hvorvidt din forsikring dækker når du kører bil i Sverige i kortere og længere perioder.

Køre med svensk bil i udlandet

Det er det andet lands regler, der afgør hvor længe du må køre din svenskregistrerede bil i det pågældende nordiske land.

Danmark

Reglerne for bilregistrering i Danmark er forskellige afhængigt af om du pendler over sundet, bor midlertidigt i Danmark eller har permanent adresse i Danmark.

Der er tydelige begrænsninger for hvor meget og under hvilke omstændigheder du kan anvende en svensk bil i Danmark, når du har folkeregisteradresse i Danmark. Du skal have en særlig godkendelse fra den danske skattemyndighed for at kunne anvende bilen i Danmark. På blanket 21059 skal du ansøge om at få lov til at køre din bil fra grænsen til din danske folkeregisteradresse. Hvis du kører med din svenskindregistrerede bil i Danmark uden en sådan tilladelse, risikerer du en bøde.

Du bør henvende dig til SKAT og spørge efter Centralregisteret for motorkøretøjer for information om regelværket vedrørende anvendelse af udenlandsk registreret køretøj i Danmark.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.