Toldregler på Åland

Bro i Bomarsund
Photographer
JOhannes Jansson / norden.org
I dette afsnit finder du information om de gældende toldregler, når du flytter til Åland med flyttegods fra et andet nordisk land, et EU-land og fra lande uden for EU. Du finder også information om skat ved eksprt og import.

I henhold til Finlands EU-tiltrædelsestraktat (1995) er landskabet Åland ikke omfattet af EU's regler om moms og punktafgifter. Landskabet er dog ligesom det øvrige Finland omfattet af EU's toldområde og toldunion.

Toldreglerne på Åland er de samme som i Finland. Du finder information om dette i afsnittet Toldregler i Finland.

Hvis du skal flytte til Åland, kan du kontakte toldvæsenet på Åland, som kan sende dig blanketter vedrørende flyttegodset. Udfyld blanketterne i forvejen og giv dem til toldkontoret i havnen, når du ankommer til Åland.

Bestemmelser for beskatning ved eksport og import

I det følgende fokuseres der på, hvad det i praksis betyder, at Åland ikke er omfattet af EU's regler for moms og punktafgifter.

Afgiftsgrænsen mellem landskabet Åland og det øvrige Finland samt mellem landskabet og andre EU-lande betyder også, at salg og levering af varer mellem EU's afgiftsområde og landskabet Åland er omfattet af de samme eksportprocedurer som handel med tredjelande. Ved import fra det øvrige Finland, fra en anden medlemsstat eller fra en stat uden for EU til landskabet Åland samt ved import til det øvrige Finland fra landskabet Åland gælder momslovens og Ålands undtagelseslovs forskrifter angående import af varer. Der kan anvendes en forenklet procedure i grænsehandlen mellem Åland og det øvrige Finland. Afgiftsgrænsen omkring Åland betyder også, at der stadig sælges tax free-varer på skibe og fly, som besøger Åland.

Yderligere information

Her finder du de vigtigste oplysninger i forbindelse med flytning til Åland:

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om toldregler på Åland, kan du kontakte toldvæsenet på Åland.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.