Køretøj til Åland

Elbil
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
I dette afsnit kan du læse om indførsel af personbiler, varevogne og motorcykler til Åland. I teksten finder du svar på spørgsmål om, hvornår og hvordan køretøjet skal synes og registreres, hvis det skal indføres til Åland i forbindelse med flytning. I afsnittet kan du også læse om beskatning ved indførsel af bil.

Kommer du til Åland med et køretøj på en ferierejse, for et midlertidigt ophold eller for at bosætte dig permanent i landet? Svaret på disse spørgsmål har betydning for, om dit køretøj skal synes og registreres på Åland, og om du skal betale afgift for køretøjet på Åland.

I forbindelse med ferierejser og i andre situationer, hvor køretøjet bruges midlertidigt på Åland, er registrering ikke nødvendig, og hvis bestemte vilkår er opfyldt, skal der heller ikke betales afgifter. Hvis du flytter permanent til Finland/Åland og medbringer et køretøj, skal det synes og registreres. Du skal også betale afgift for køretøjet. Hvis køretøjet indføres fra et nordisk land uden for EU, det vil sige Island eller Norge, skal du også udfylde en tolddeklaration.

Omregistrering af dit køretøj ved flytning til Åland

Ved flytning fra Sverige skal du omregistrere køretøjet så hurtigt som muligt, hvis du ønsker at bruge køretøjet uden afbrydelser fra og med flyttedagen.
Du skal indsende en anmeldelse om ibrugtagning af køretøj til Skatteförvaltningen, når du ankommer til landet. Det er muligt at indsende en digital anmeldelse om ibrugtagning af køretøj, som skal registreres i Finland/på Åland.

Ved permanent flytning til Åland fra Finland skal køretøjet omregistreres senest 30 dage efter flytningen. Ved midlertidig flytning bør du kontakte Mariehamns tull (tolden) senest 6 måneder efter flytningen for at forlænge tilladelsen til at bruge køretøjet.

Bil- og punktafgifter er flyttet fra tolden til Skatteförvaltningen. Indførsel af et køretøj, som skal registreres, skal dog altid anmeldes til Mariehamns Tullkontor i havnen ved ankomsten til Åland. 

Du kan læse mere om køretøj på ferierejse, køretøj som bruges midlertidigt på Åland samt køretøj som flyttegods på siden Køretøj i Finland.

Syn og registrering

Køretøjet kan blive synet og registreret efter indførslen til Åland, når der er indsendt en anmeldelse af ibrugtagning af køretøjet, en anmeldelse om afgift, og når bilen har fået en registreringstilladelse. Før registreringen skal du have følgende dokumenter:

  • Gyldig bilforsikring ("trafikförsäkring")
  • Bevis for registreringssyn
  • Registreringsbevis fra og med den seneste udenlandske ejer
  • Slutseddel

Køretøjer, som indføres til landet, skal registreringssynes eller godkendes separat i en synshal. Samtidig kontrollerer man, at køretøjet opfylder alle krav ud fra de fremviste dokumenter om køretøjet. Du kan få information om, hvilke dokumenter du skal bruge til registreringssynet hos Fordonsmyndigheten.

Efter et godkendt registreringssyn eller en separat godkendelse kan bilen registreres. Efter registreringen får du et registreringsbevis samt ålandske nummerplader. Vær opmærksom på, at du skal legitimere dig ved registreringen.

Du kan få mere information om bilregistrering på Åland hos Fordonsmyndigheten.

OBS! Henvend dig til dit forsikringsselskab. Køretøjet skal have en gyldig bilforsikring i registreringslandet, og de fleste forsikringsselskaber vil givetvis ikke forsikre et køretøj, hvis ejer ikke permanent bosat i landet.
 

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om indførsel af køretøjer til Finland/Åland, kan du kontakte Skatteförvaltningen via linket herunder.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.