Tullregler på Åland

Bro i Bomarsund
Photographer
JOhannes Jansson / norden.org
I det här avsnittet hittar du information om vilka tullregler som gäller för dig som flyttar till Åland med flyttgods från ett nordiskt land, från ett EU-land och från länder utanför EU, samt bestämmelser om skatt vid export och import.

Enligt Finlands anslutningsfördrag (1995) med EU hör inte landskapet Åland till den Europeiska unionens mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Landskapet hör likväl tillsammans med övriga Finland till gemenskapens tullområde och tullunion.

De åländska tullreglerna är likadana som i Finland. Information om detta hittar du på sidan om Tullregler i Finland.

För flytt till Åland kan du kontakta tullen på Åland för att få dem att skicka blanketter till dig angående flyttgodset. Fyll i dem på förhand och lämna dem till Tullkontoret i hamnen vid ankomst till Åland.

Bestämmelser om skatt vid export och import

I följande text fokuseras på vad det i praktiken innebär att Åland inte hör till den Europeiska unionens mervärdes- och punktbeskattning.

Skattegränsen mellan landskapet Åland och övriga Finland samt mellan landskapet och andra EU- länder innebär också att försäljning och leverans av varor mellan EU:s skatteområde och landskapet Åland omfattas av samma exportförfarande som handeln med tredjeland. Vid import från övriga Finland, från en annan medlemsstat eller från en stat utanför gemenskapen till landskapet Åland samt vid import till övriga Finland från landskapet Åland tillämpas mervärdesskattelagens och Ålands undantagslags föreskrifter gällande import av varor. I skattegränshandeln mellan Åland och övriga Finland kan ett förenklat förfarande tillämpas. Skattegränsen runt Åland innebär också att taxfree försäljningen finns kvar på fartyg och flyg som trafikerar Åland.

Mer information

Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du ska flytta till Åland:

Kontakta myndighet

Om du har frågor om tullregler på Åland, kan du kontakta tullen.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.