Tollregler på Åland

Bro i Bomarsund
Photographer
JOhannes Jansson / norden.org
I dette avsnittet finner du informasjon om hvilke tollregler som gjelder for deg som flytter til Åland med flyttegods fra et nordisk land, fra et EU-land og fra land utenfor EU, samt bestemmelser om avgifter ved eksport og import.

Ifølge Finlands tilslutningsavtale (1995) med EU tilhører ikke landskapet Åland Den europeiske unionens merverdiavgifts- eller særavgiftsområde. Landskapet hører imidlertid, sammen med resten av Finland, til fellesskapets tollområde og tollunion.

De ålandske tollreglene er de samme som i Finland. Informasjon om dette finner du på siden Tollregler i Finland.

Ved flytting til Åland kan du kontakte tollen på Åland for å få dem til å sende deg blanketter for flyttegodset. Fyll dem ut på forhånd og lever dem i Tullkontoret i havna ved ankomst til Åland.

Bestemmelser om avgifter ved eksport og import

I følgende tekst fokuseres det på hva det i praksis innebærer at Åland ikke hører til Den europeiske unionens merverdi- og særavgiftsområde.

Skattegrensen mellom landskapet Åland og resten av Finland samt mellom landskapet og andre EU-land innebærer også at salg og leveranse av varer mellom EUs skatteområde og landskapet Åland omfattes av samme eksportprosedyre som handelen med tredjeland. Ved import fra det øvrige Finland, fra en annen medlemsstat eller fra en stat utenfor fellesskapet til landskapet Åland samt ved import til det øvrige Finland fra landskapet Åland anvendes merverdiavgiftsloven og Ålands unntakslovs forskrifter gjeldende import av varer. I skattegrensehandelen mellom Åland og det øvrige Finland kan en forenklet prosedyre anvendes. Skattegrensen rundt Åland innebærer også at taxfreesalget fortsatt finnes på fartøy og fly som trafikkerer Åland.

Mer informasjon

Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du skal flytte til Åland:

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om tollregler på Åland, kan du kontakte tollen.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.