Social sikring på Åland

Familjeliv
Photographer
Yadid Levy
Her finder du information om sociale ydelser, sygedagpenge, pension, boligstøtte, godtgørelse af udgifter til behandling og rehabilitering på Åland.

Den myndighed, som tager sig af social sikring på Åland og i Finland, hedder Folkpensionsanstalten (FPA). 

Hvad er social sikring?

Hvis du er socialt sikret i et land, betyder det, at du kan have ret til sociale sikringsydelser i landet. Du er som regel forsikret i det land, hvor du arbejder. 

Den sociale sikring giver økonomisk tryghed for familier, personer i pensionsalderen og personer med nedsat funktionsevne, arbejdsskader og sygdomme.

Du skal altid undersøge, hvilket land du er social sikret i, når du flytter.

Hvis du flytter permanent til Åland/Finland, kan du som regel få ydelser fra FPA fra flyttedatoen.
Når du søger om en ydelser, vurderer FPA, om du kan anses for at bo permanent på Åland/i Finland, eller om du kan have ret til ydelser fra FPA på grund af dit arbejde. Vurderingen af, hvor du anses for at være bosat, påvirkes for eksempel af, om der er tale om tilbageflytning, langvarigt arbejde på Åland/i Finland eller nære familiebånd til en person, som allerede er bosat på Åland/i Finland. FPA kan også vurdere, at du er permanent bosat, hvis du tidligere har opholdt dig på Åland/i Finland i et år.

Sociale sikringsydelser

Du kan søge om ydelser og FPA-kort fra FPA via deres nettjeneste. Hvis du er flyttet til Åland/Finland og ikke tidligere har søgt om ydelser eller FPA-kort hos FPA, skal du ud over ansøgningen også indsende en anmeldelse om flytning til Åland/Finland. Lav en anmeldelse. Du får en skriftlig meddelelse om ydelsen, som sendes til den adresse, som du har opgivet. Hvis du anses for at være flyttet permanent til Åland/Finland, modtager du et FPA-kort. Du kan følge med i behandlingen af din ansøgning og se om du har ret til sociale sikringsydelser i FPA's nettjeneste. Hvis du har adgang til netbank i en ålandsk/finsk bank, kan du vælge at indsende din ansøgning via FPA's nettjeneste. Du finder ansøgningsskemaerne på FPA's netsted. Her kan du udfylde dem, udskrive dem og sende dem pr. post til FPA, PB 10, 00056 FPA.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Du kan kontakte FPA, hvis du har spørgsmål om din ret til ydelser fra FPA, når du bor eller arbejder på Åland.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.