Ahvenanmaan tullisäännöt

Bro i Bomarsund
Valokuvaaja
JOhannes Jansson / norden.org
Seuraavasta selviää, mitkä tullisäännöt koskevat sinua, jos tuot muuttotavaroita Ahvenanmaalle toisesta Pohjoismaasta, EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta. Tällä sivulla kerrotaan myös tavaroiden tuontia ja vientiä koskevista säännöksistä.

Vuodelta 1995 peräisin olevan Suomen EU-liittymissopimuksen mukaan Ahvenanmaan maakunta ei kuulu EU:n arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen. Maakunta kuuluu kuitenkin muun Suomen tavoin EU:n tulliliittoon ja sen tullialueeseen.

Ahvenanmaan tullisäännöt ovat yhtenevät Suomen tullisääntöjen kanssa. Tullisäännöistä kerrotaan tarkemmin artikkelissa Tullisäännöt Suomessa.

Ota ennen Ahvenanmaalle muuttoasi yhteyttä Ahvenanmaan tulliin ja tilaa lomakkeet muuttotavaroiden tulliselvitystä varten. Täytä lomakkeet etukäteen ja jätä ne tullitoimipaikkaan Ahvenanmaalle saapuessasi.

Verosäännöt tuonnin ja viennin yhteydessä

Seuraavassa selvitetään, mitä käytännön seurauksia on sillä, ettei Ahvenanmaa kuulu EU:n arvonlisäveroja ja valmisteveroja koskevien säännösten piiriin.

Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä sekä maakunnan ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä merkitsee sitä, että EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia vientisäännöksiä. Tavaroiden tuontiin muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maakuntaan sekä tavaroiden tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan erityislain säännöksiä. Verorajakaupassa Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä voidaan soveltaa yksinkertaistettua menettelyä. Veroraja mahdollistaa myös verovapaan myynnin jatkumisen Ahvenanmaan ja toisen EU-maan väliä liikennöivillä aluksilla ja lennoilla.

Lisätietoja

Seuraavista linkeistä saat lisätietoa asioista, jotka sinun on hyvä ottaa huomioon suunnitellessasi muuttoa Ahvenanmaalle.

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää Ahvenanmaan tullisäännöistä, ota yhteyttä Tulliin.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.