Hans Wallmark, Nordisk Råds præsident 2019

Hans Wallmark
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Hans Wallmark er valgt til Nordisk Råds præsident i 2019.

Hans Wallmark har været medlem af riksdagen i Sverige siden 2006. Han repræsenterer Moderaterna. Han er medlem af Moderaternas partibestyrelse, viceformand i udenrigsudvalget og partiets udenrigspolitiske talsperson. I Nordisk Råd er han formand for Den Konservative Gruppe.

Wallmark overtog præsidentskabet i Nordisk Råd i forbindelse med Præsidiets møde i juni. Han efterfølger Jessica Polfjärd, som har frasagt sig posten, fordi hun blev valgt til Europa-Parlamentet. 

Under sit præsidentskab vil Hans Wallmark især arbejde med demokratispørgsmål. Det er et område, som også er helt centralt i Sveriges program for præsidentskabet i 2019.