Hans Wallmark, Nordiska rådets president 2019

Hans Wallmark
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Hans Wallmark är vald till Nordiska rådets president för 2019.

Hans Wallmark är riksdagsledamot i den svenska riksdagen sedan år 2006. Han representerar Moderaterna. Han är ledamot i Moderaternas partistyrelse, viceordförande i utrikesutskottet och partiets utrikespolitiska talesperson. I Nordiska rådet leder han den konservativa gruppen.

Wallmark tog över presidentskapet i Nordiska rådet i samband med presidiets möte i juni. Han efterträder Jessica Polfjärd som avsade sig uppdraget då hon valdes in i Europa-parlamentet. 

Under sitt presidentskap vill Hans Wallmark särskilt arbeta med demokratifrågor, ett område som också är helt centralt i Sveriges program för presidentskapet 2019.