Kultur i Norden

Kvinnelig underholder
Photographer
iStock
Alle bruger kultur, men der er stor forskel på hvilken og hvor meget. Kulturstatistikken giver bl.a. et indblik, hvor mange penge der bliver anvendt på kulturområdet, hvor mange der arbejder med kultur, og hvor meget vi benytter af de forskellig kulturtilbud. 

Offentlige udgifter til kultur

Norden anvendes en relativt stor andel af de offentlige udgifter til aktiviteter på kulturområdet. Især Island prioriterer støtte til kulturelle aktiviteter i samfundet højt, idet landet har en høj andel af offentlige udgifter I forhold til BNP. Udviklingen over tid varierer meget fra land til land, dog er der en overvejende tendens til en relativ stigning I de offentlige kulturudgifter.

Offentlige udgifter til kultur. Pct. af BNP.

Beskæftigelse

Island er også det land som beskæftiger relativt flest inden for kulturområdet. En anden ting som karakteriserer kulturområdet er en overrepræsentation af kvinder i alle landene.

Beskæftigelsen inden for kultur i pct. af samlet beskæftigelse. 2021

Biografer

Det er fortsat populært at gå I biografen. Islændingene sætter nordiske rekord med 3,4 årlige besøg om året. Svenskerne ligger I den anden ende af den skalaen med 1,5 besøg i gennemsnit pr. indbygger.

Biografbesøg pr. indbygger. 2019.

Flere fakta om kultur

Den nordiske statistikdatabase for kultur inkluderer data for antal biblioteker, udgivne bøger, biografer, teatre, kulturel beskæftigelse og offentlige udgifter til kultursektoren. 

Find også analyser og udredninger hos Kulturanalys Norden. Kulturanalys Norden er et nordisk videnscenter, som løbende analyserer kulturpolitiske tendenser og effekter i Norden, dvs. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Analyserne omhandler spørgsmål fra forskellige kulturelle perspektiver og statistikker relateret til dem.

 

I State of the Nordic Region finder du analyser, tal og statistik om samfundsforholdene i de nordiske lande med en regional vinkel. 

Yderligere information om kultur i det nordiske samarbejde kan du finde her