Indhold

25.06.20 | Nyhed

Kulturinitiativet Nordic Bridges udskydes til 2022

Konsekvenserne af COVID-19 rundt omkring i verden resulterer nu i, at kulturministrenes satsning Nordic Bridges i Canada udskydes i et år, så den i stedet starter i januar 2022. Beslutningen giver samarbejdspartnerne de nødvendige forudsætninger for at gennemføre det ambitiøse program, ...

08.01.20 | Nyhed

Allt om kultursatsningen Nordic Bridges

Kanada och Norden kommer att mötas 2021 i ett stort kulturprojekt, Nordic Bridges, initierat av de nordiska kulturministrarna. Vi träffade Iris Nemani, programansvarig vid Harbourfront Centre, under det första av ett antal planerade besök till de nordiska länderna, för att höra hur förb...