Det nordiske skatteparadisprojekt succesfuldt afsluttet

10.05.16 | Nyhed
Nordiska rådets session
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Det nordiske samarbejdsprojekt om indgåelse af informationsudvekslingsaftaler på skatteområdet med finansielle offshorecentre har nu fået sin sidste afsluttende underskrift. De Forenede Arabiske Emirater og Island har underskrevet en bilateral skatteinformationsaftale, og dermed er et sandt nordisk succesprojekt gennemført. De nordiske lande har indgået skatteinformationsaftaler med samtlige 45 skatteparadislande i verden.

Projektet blev afsluttet samtidig med at medier over hele verden rapporterede om de såkaldte Panama-dokumenter, som afslørede at skattesnyd stadig forekommer – også i Norden.Den nordiske skatteinformationsaftale var et gennembrud i arbejdet mod skatteflugt, påpeger Torsten Fensby, som tog initiativ til og ledte det nordiske projekt.

– Takket være aftalen er mange millioner kroner ført tilbage til vores lande. Det er penge, som vi uden disse aftaler aldrig havde set igen. Eksperter fra de nordiske lande havde et utroligt velfungerende netværk inden for OECD, og det var helt afgørende, siger Fensby. Landene holdt sammen og forhandlede i fællesskab, og det lykkedes for os at gøre det, som ingen andre før havde gjort.

Takket være aftalen er mange millioner kroner ført tilbage til vores lande. Det er penge, som vi uden disse aftaler aldrig havde set igen.

Han bakkes op af Trude Steinnes Sønvisen, som er skatteekspert i det norske finansministerium. Hun var også med i projektet fra begyndelsen.

– Før den nordiske aftale var vores arbejde en ørkenvandring. Vi havde aldrig troet, at vi ville nå så langt.

Men informationsudvekslingsaftaler er naturligvis bare en start. Det er alle enige om. Den aftalepakke, som vi nu har sammensat, er baseret på, at der findes information om skjulte penge, som skattemyndighederne kan stille spørgsmål til og få svar på.

– Det næste skridt, som er helt revolutionerende, er den automatiske informationsudvekslingsaftale som træder i kraft i sin helhed til næste år, siger Steinnes Sønvisen. Den giver løbende information til myndighederne, og det er ikke nødvendigt på forhånd at have et navn eller sum, man forsøger at spore.

Før den nordiske aftale var vores arbejde en ørkenvandring. Vi havde aldrig troet, at vi ville nå så langt.

Skattesnyd er globalt set en enorm politisk udfordring, siger Fensby.

– For os, og for resten af verden, gælder det om at tilpasse skattelovgivningen til det 21. århundrede. Loven er stadig sådan indrettet, at pengene kan bevæge sig ukontrolleret.

Fensby understreger også, at landene skal respektere hinandens systemer.

– Uanset hvilke skattesystemer forskellige lande har, bør alle kunne fungere uden at et land profiterer på et andet. Dette krav er realistisk og retfærdigt, og det accepteres også af de fleste skatteparadislande.

Men der vil altid være snydere. Den ubeskattede offshore-sektor udgør en trussel mod hele den globale økonomi. Hvis vi ikke får kontrol over den, vil verden med stor sikkerhed bevæge sig mod en ny finanskrise, siger Fensby.

Trude Steinnes Sønvisen er enig. Hun efterlyser strengere straffe og større bøder til personer som skjuler penge.

For Nordisk Ministerråd er skatteinformationsaftalen en bekræftelse på, hvad landene kan opnå gennem samarbejde.

– Fundamentet for denne succes er det nordiske samarbejde. Vores politiske netværk har en kolossal betydning – ikke kun i Norden, men også globalt, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten.

Også på ministerielt niveau fremhæves betydningen af samarbejdet.

– At de nordiske lande arbejdede sammen i dette spørgsmål var helt afgørende, siger Charlotte Svensson, statssekretær hos Sveriges finansminister, Magdalena Andersson. Det viser, hvor vigtigt det nordiske samarbejde er.