Nordiska skatteparadisprojektet framgångsrikt slutfört

10.05.16 | Nyhet
Nordiska rådets session
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Det nordiska samarbetsprojektet om ingående av informationsutbytesavtal på skatteområdet med finansiella
offshorecentra har nu fått sin sista avslutande signatur. Förenade Arabemiraterna och Island har undertecknat ett bilateralt skatteinformationsavtal, och därmed har ett verkligt nordiskt succéprojekt slutförts; de nordiska länderna har ingått skatteinformationsavtal med samtliga 45 skatteparadisstater i världen.

Projektet avslutades samtidigt som medier världen över rapporterade om de sk Panamadokumenten, som ju avslöjade att skattefusk fortfarande förekommer, också i Norden.Det nordiska skatteinformationsavtalet var ett genombrott i arbetet mot skatteflykt, påpekar Torsten Fensby, som tog initiativ till och ledde det nordiska projektet.

-Tack vare avtalet har tiotals miljoner kronor återförts till våra länder, pengar som vi utan dessa avtal aldrig hade sett röken av. De nordiska ländernas experter hade tillsammans otroligt välfungerade nätverk inom OECD, vilket var helt avgörande, säger Fensby. Länderna höll ihop och förhandlade gemensamt och vi lyckades med det som ingen annan hade lyckats med.

Tack vare avtalet har tiotals miljoner kronor återförts till våra länder, pengar som vi utan dessa avtal aldrig hade sett röken av.

Han får stöd från Trude Steinnes Sønvisen, skatteexpert på det norska finansministeriet, också hon med i projektet från starten.

-Före det nordiska avtalen fanns var vårt jobb en ökenvandring. Att vi skulle komma så här långt trodde vi aldrig.

Men informationsutbytesavtal är naturligtvis bara en start, det är alla eniga om. Det avtalspaket som nu har sytts ihop, utgår från att det finns information om undangömda pengar som skattemyndigheterna kan ställa frågor om – och också få svar.

-Nästa steg, som är helt revolutionerande, är det automatiska informationsutbytesavtal som i sin helhet träder i kraft nästa år, säger Steinnes Sønvisen. Det ger myndigheterna information löpande, utan att man på förhand har ett namn eller en summa som man försöker spåra.

Före det nordiska avtalen fanns var vårt jobb en ökenvandring. Att vi skulle komma så här långt trodde vi aldrig.

Skattefusket är en enorm global politisk utmaning, säger Fensby.

-Det gäller för oss och för resten av världen att anpassa skattelagstiftningen till det 21 århundradet. Fortfarande är läget sådant att pengarna kan röra sig okontrollerat.

Fensby betonar också att länderna måste respektera varandras system.

-Oavsett vilket skattesystem olika länder har, bör alla kunna fungera utan att ett land profiterar på ett annat. Det kravet är realistiskt och rättvist, och det accepterar också de flesta sk. skatteparadisstater.

Men fuskare kommer alltid att finnas.  Den obeskattade offshore-sektorn utgör ett hot mot hela den globala ekonomin, om vi inte får kontroll på den går världen matematiskt med stor säkerhet mot en ny finanskris, säger Fensby.

Trude Steinnes Sønvisen är enig. Hon efterlyser strängare straffskalor och större kostnader för dem som gömmer undan pengar.

För Nordiska ministerrådet är skatteinformationsavtalet en bekräftelse på vad länderna kan uppnå genom samarbete.

-Grogrunden till den här framgången är det nordiska samarbetet. Vårt politiska nätverk har en enorm betydelse, inte bara i Norden utan globalt, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Också på departementsnivå lyfter man fram samarbetets betydelse.

-Att de nordiska länderna agerade tillsammans i den här frågan var helt avgörande, säger Charlotte Svensson, statssekreterare hos Sveriges finansminister Magdalena Andersson. Det här visar på vikten av det nordiska samarbetet.”