Det nordiske skatteparadisprosjektet sluttført med suksess

10.05.16 | Nyhet
Nordiska rådets session
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Det nordiske samarbeidsprosjektet om å inngå informasjonsutvekslingsavtaler på skatteområdet med oversjøiske finanssentre har nå fått sin siste avsluttende signatur. De forente arabiske emirater og Island har undertegnet en bilateral skatteinformasjonsavtale, og dermed er et virkelig nordisk suksessprosjekt sluttført: De nordiske landene har inngått skatteinformasjonsavtaler med samtlige 45 skatteparadisstater i verden.

Prosjektet ble avsluttet samtidig som medier verden over rapporterte om de såkalte Panama-dokumentene, som jo avslørte at skattefusk fremdeles forekommer, også i Norden.Den nordiske skatteinformasjonsavtalen var et gjennombrudd i arbeidet mot skatteflukt, påpeker Torsten Fensby, som tok initiativ til og ledet det nordiske prosjektet.

– Takket være avtalen har flere titalls millioner kroner blitt tilbakeført til landene våre, penger vi aldri ville sett snurten av uten disse avtalene. Til sammen hadde de nordiske landenes eksperter utrolig velfungerende nettverk innenfor OECD, noe som var helt avgjørende, sier Fensby. Landene holdt sammen og forhandlet i fellesskap, og vi lyktes med det som ingen andre hadde lyktes med.

Takket være avtalen har flere titalls millioner kroner blitt tilbakeført til landene våre, penger vi aldri ville sett snurten av uten disse avtalene.

Han får støtte fra Trude Steinnes Sønvisen, skatteekspert i det norske finansdepartementet, også hun med i prosjektet fra starten av.

– Før den nordiske avtalen fantes, var jobben vår en ørkenvandring. At vi skulle komme så langt som dette, hadde vi aldri trodd.

Men informasjonsutvekslingsavtaler er naturligvis bare en start, det er alle enige om. Avtalepakken som nå er sydd sammen, har som utgangspunkt at det finnes informasjon om unnagjemte penger som skattemyndighetene kan stille spørsmål om – og også få svar.

– Neste skritt, som er helt revolusjonerende, er den automatiske informasjonsutvekslingsavtalen som i sin helhet trer i kraft neste år, sier Steinnes Sønvisen. Den gir myndighetene informasjonen fortløpende, uten at man på forhånd har et navn eller en sum man prøver å spore opp.

Før den nordiske avtalen fantes, var jobben vår en ørkenvandring. At vi skulle komme så langt som dette, hadde vi aldri trodd.

Skattefusk er en enorm global politisk utfordring, sier Fensby.

– Det er om å gjøre for oss og for resten av verden å tilpasse skattelovgivningen til det 21. århundret. Fremdeles er situasjonen slik at pengene kan bevege seg ukontrollert.

Fensby understreker også at landene må respektere hverandres system.

– Uansett hvilket skattesystem forskjellige land har, bør alle kunne fungere uten at et land profitterer på et annet. Det kravet er realistisk og rettferdig, og det aksepterer også de fleste såkalte skatteparadisstater.

Men det vil alltid finnes fuskere. Den ubeskattede oversjøiske sektoren utgjør en trussel mot hele den globale økonomien. Hvis vi ikke får kontroll på den, går verden med stor matematisk sikkerhet mot en ny finanskrise, sier Fensby.

Trude Steinnes Sønvisen er enig. Hun etterlyser strengere strafferammer og større kostnader for dem som gjemmer vekk penger.

For Nordisk ministerråd er skatteinformasjonsavtalen en bekreftelse på hva landene kan oppnå gjennom samarbeid.

– Grobunnen for denne suksessen er det nordiske samarbeidet. Vårt politiske nettverk har enorm betydning, ikke bare i Norden, men også globalt, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Også på departementsnivå framhever man samarbeidets betydning.

– At de nordiske landene handlet sammen i dette spørsmålet, var helt avgjørende, sier Charlotte Svensson, statssekretær hos Sveriges finansminister Magdalena Andersson. Dette viser betydningen av det nordiske samarbeidet.