Votlendissjóður, The Icelandic Wetland Fund - Island

En dobbeltbekkasin i vandkanten
Photographer
The Icelandic Wetland Fund
Finansierer genopretning af vådområder og bidrager til at mindske udledning af drivhusgasser i Island.

Votlendissjóður er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2022.

Det anslås, at cirka to tredjedele af den samlede udledning af drivhusgasser i Island kommer fra drænede vådområder, og at længden af de drænede render i alt udgør 34.000 km. Derfor er det vigtigt at indlede genopretningen af vådområderne så hurtigt som muligt. The Icelandic Wetland Fund blev etableret i 2018 og hjælper jordejere, landmænd, kommuner og den islandske stat med at genoprette vådområder, som ikke bruges til kultivering eller skovbrug, ved at finansiere genopretningsprojekter og sørge for uddannelse, personale eller udstyr ved behov. Fonden tilbyder også mulighed for pleje af vådområder.

Siden 2018 har fonden genoprettet et samlet areal på næsten 300 hektar. Fonden sikrer, at genopretningen udføres professionelt, i overensstemmelse med godkendte metoder og under supervision af specialister fra The Soil Conservation Service i Island. De islandske vådområder er vigtige redepladser for mange fuglearter, og frivillige måler de positive effekter af genopretningen af vådområderne for fugle og andre vilde dyr og planter i udvalgte områder.