Vårdförening för strömvatten Virho – Finland

Efterår, en bæk der strømmer
Photographer
Jouni Simola
Frivillig forening, som har restaureret utallige åer og bække til stor gavn for den biologiske mangfoldighed.

Vårdförening för strömvatten Virho rf er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2022.

Vårdförening för strömvatten Virho rf er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2022.

Foreningen har eksisteret i mere end 30 år og har restaureret flere hundrede kilometer åer og bække i flere forskellige områder. Foreningens mål er at styrke den samlede biodiversitet omkring vandløb og fiskebestande, og vi kan blandt andet takke Virhos virksomhed for, at Vanda å igen er den bedste ørredelv i Den Finske Bugt.

Virksomhedens aktiviteter er primært baseret på frivilligt arbejde. Gennem årene har tusindvis af frivillige borgere deltaget i restaureringsdage, og foreningens medlemmer har deltaget i projekter, hvor man fjerner unødvendige dæmninger og skaber passage for vandstrømmen i åer og bække.

Det praktiske arbejde underbygger også forskningen, og Virho indsamler blandt andet information til det nationale register for forsøgsfiskeri. Virhos virksomhed har desuden en stærk læringsdimension og samarbejder også med virksomheder og skoler. Foreningens aktiviteter er forbillede for en lang række lignende restaureringsdage og projekter i hele Finland.