Kristianstads Vattenrike – Sverige

Svensk vådområde set fra luften
Fotograf
Kristianstads Vattenrike Biosphere
Sveriges ældste endnu eksisterende UNESCO Biosfæreområde.

Kristianstad Vattenrike er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2022.

I 1970'erne blev vådområderne langs floden Helge å i Kristianstad anset for at være helt værdiløse, og de var byens losseplads. I dag har man forstået, at vådområderne spiller en afgørende rolle, fordi de beskytter Kristianstad mod oversvømmelse, mindsker udvaskningen af næringsstoffer til Østersøen og bevarer den biologiske mangfoldighed. Fortællingen om byen og dens vådområder har ændret sig fra "vandlidende" til "vandrig".

Vattenriket omfatter næsten hele Kristianstads kommune og en række forskellige naturtyper. Her har arbejdet med naturbaserede løsninger og vådområders økosystemtjenester længe været centralt for at mindske problemer med oversvømmelse, tørke og udvaskning til havet som følge af overgødning. Vattenriket har i tæt samarbejde med forskere arbejdet for at anlægge nye vådområder i landbrugslandskabet og fremhæve de økosystemtjenester, som vådområderne skaber med henblik på at skabe mere viden om og øge forståelsen for naturbaserede løsninger.

Arbejdet med Kristianstad Vattenrike ledes af Biosfärkontoret med Naturum Vattenriket som besøgscentrum. Kristianstads kommune er den ansvarlige myndighed.