Sund Vejle Fjord – Danmark

Sund Vejle Fjord
Photographer
Sund Vejle Fjord
Genetablering af et vandmiljø tæt på kollaps ved hjælp af naturens egne redskaber.

Sund Vejle Fjord er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2022.

Et par år inde i projektet peger alt på, at det ellers tabte økosystem i Vejle Fjord så småt er ved at vende tilbage til tidligere tiders pragt. Tusindvis af ålegræsskud er blevet plantet ud, der er udlagt store muslingebanker, og der etableres nu stenrev. Muslingerne filtrerer vandet, så sollys kan trænge længere ned, og ålegræsset derfor gror på dybder, der før var for mørke. Resultaterne er tydeligt: Ålegræsset trives i fjorden, hvor det binder CO2, kvælstof og andre næringsstoffer.

Siden udplantning er skuddene mangedoblet, og større fisk er begyndt at dukke op i ålegræsbedene. Etablering af stenrev giver roligere vande, der både beskytter ålegræsset og udgør levested for større rovfisk og makroalger. Endvidere sker der en skånsom men effektiv opfiskning af den kolossale bestand af krabber, så ålegræsset for alvor kan få fat.

Projektet er skabt i et samarbejde mellem lokale og nationale interessenter, der inkluderer forskere, myndigheder, naturfredningsforeninger, landbrugsorganisationer og fritidsklubber, og der udarbejdes et handlingskatalog, hvor alle erfaringer og redskaber samles, til gavn for andre fjorde og kystnære vandområder, hvor flora og fauna lider.