Norden på CSW: Sådan stopper vi den digitale vold mod kvinder

27.02.23 | Nyhed
sju jämställdhetsministrar
Photographer
norden.org
Et FN-studie viser, at mere end hver tredje kvinde i verden udsættes for digital vold. Norden er ingen undtagelse, men de nordiske lande har været hurtige til at iværksætte politiske modtræk. På FN’s kvindetopmøde CSW67 drøfter de nordiske ligestillingsministre og en række eksperter i år, hvordan samfundet kan bakke op om ligestillingen på internettet.

Digitaliseringen har skabt en ny platform for kønsbaseret vold, som ikke kan tolereres. Norden stikker ud ved at reagere hurtigt fra politisk hold med modtræk til vigtige problemstillinger, og vi sætter stort fokus på at bekæmpe kønsbaseret vold online. På CSW ønsker vi i at år at præsentere og diskutere mulige løsninger med resten af verden, siger Katrín Jakobsdóttir, som er Islands statsminister og ligestillingsminister.

FN’s kvindetopmøde CSW67 (6.-17. marts) er det vigtigste mellemstatslige organ for styrkelse af kvinders situation på verdensplan.

Samtlige nordiske ligestillingsministre er på vej til CSW67 for at deltage i forhandlingerne.

Årets FN-møde handler om teknologisk forandring og ligestilling i den digitale tidsalder.

Højniveaupaneler med kendte navne

På årets CSW arrangerer det nordiske samarbejde tre debatter med ministre, parlamentarikere samt nordiske og internationale eksperter. 

Her deltager blandt andet Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir sammen med alle de nordiske ligestillingsministre. 

Kendte navne som Chidi King, som er ligestillingschef hos ILO, er at finde blandt talerne i et af ekspertpanelerne sammen med lederne af det nordiske samarbejde, Kristina Háfoss (Nordisk Råd) og Karen Ellemann (Nordisk Ministerråd), som skal moderere to af debatterne.

Følg med til New York! Herunder finder du program og deltagere 

Er du til stede i FN-hovedkvarteret i New York den 6.-8. marts? Så deltag i de nordiske debatter!

Det kræver ingen tilmelding. 

Du kan også følge med online på FN’s web-tv! https://media.un.org/en/webtv

Norden vil tvinge modstanden mod ligestilling på retræte

I 2022 vedtog de nordiske ligestillingsministre en ny, international satsning som et modtræk til tilbageslagene på ligestillingsområdet og for LGBTI-rettigheder: ”Pushing back the push-back: Nordic Roadmap on advancing gender equality". 

Satsningen handler blandt andet om, at man i højere grad end i dag vil tale med en fælles nordisk stemme, når det gælder ligestilling og rettigheder og dermed opnå større gennemslagskraft i forbindelse med internationale forhandlinger og fora såsom CSW.

6. marts: Højniveaupanel med de nordiske ligestillingsministre Pushing back the push-back – Nordic solutions to online gender-based violence

Tidspunkt: 13.15-14.30 (EST) Velkommen til denne event på CSW67, hvor de nordiske ligestillingsministre, anført af Islands statsminister, taler om nordiske løsninger, som skal gøre den digitale verden mere sikker for alle. De nordiske lande er indstillede på at tvinge modstanden mod kønsligestilling på retræte!

7. marts: Economic gender equality now! Nordic ways to close the pension gap

Tidspunkt: 15.00-16:15 (EST) Kvinderne i de nordiske lande har et højt uddannelsesniveau og en høj deltagelse på arbejdsmarkedet, men det er ikke ensbetydende med ligestilling, når det gælder pension. Indsatserne for at fremme ligeløn og delt barselsorlov har ført os langt i forhold til at kvinders økonomi, når de går på pension. Hvad kan vi gøre for at sikre, at pensionssystemerne fremmer kønsligestilling?

8. marts: The abusive internet – Nordic and Baltic ways to prevent gender-based violence

Tidspunkt: 11.30-12.45 (EST) Følg vores nordisk-baltiske eksperters debat om svagheder og prioriterede områder i arbejdet med at værne om menneskerettigheder og kønsligestilling online! Værterne for eventen ved CSW67 er den lettiske regering og Nordisk Ministerråd.

Contact information