Norden på CSW: Slik skal vi stanse den digitale volden mot kvinner

27.02.23 | Nyhet
sju jämställdhetsministrar
Photographer
norden.org
Digital vold rammer mer enn hver tredje kvinne i verden, viser en studie fra FN. Norden er ikke noe unntak, men de nordiske landene reagerer stadig raskere med politiske mottiltak. På FNs likestillingstoppmøte i år, CSW67, diskuterer nordiske likestillingsministre og eksperter hvordan samfunnet kan kjempe for likestillingen på nettet.

– Digitaliseringen har gitt nye plattformer til den kjønnsbaserte volden, og det kan vi ikke tolerere. Norden stikker seg ut ved at vi er raske til å svare politisk på akutte spørsmål, og vi fokuserer sterkt på å bekjempe kjønnsbasert vold på nettet. På CSW i år vil vi dele og diskutere mulige løsninger med verden, sier Katrín Jakobsdóttir, statsminister og likestillingsminister på Island.

FNs kvinnetoppmøte CSW 67 (6.–17. mars) er verdens fremste mellomstatlige organ for å styrke kvinners situasjon globalt.

Alle de nordiske likestillingsministrene er på vei til CSW67 for å delta i forhandlingene.

Årets FN-møte handler om teknologisk endring og likestilling i den digitale tidsalderen.

Høynivåpaneler med kjente navn

På årets CSW arrangerer det nordiske samarbeidet tre debatter med ministre, parlamentarikere og nordiske og internasjonale eksperter.

Her deltar blant andre Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir sammen med alle de nordiske likestillingsministrene.

Kjente navn som Chidi King, likestillingssjef i ILO, er blant talerne i ekspertpanelene, sammen med lederne for det nordiske samarbeidet, Kristina Háfoss (Nordisk råd) og Karen Ellemann (Nordisk ministerråd), som skal moderere to av debattene.

Bli med til New York! Under finner du program og deltakere

Er du på plass i FN-hovedkvarteret i New York 6.–8. mars? Delta i de nordiske debattene!

Ingen registrering kreves.

Eller følg med online på FNs nett-tv! https://media.un.org/en/webtv

Norden slår tilbake mot motstanden mot likestilling

I 2022 vedtok de nordiske likestillingsministrene en ny internasjonal satsing for å møte tilbakeslagene mot likestilling og LGBTI-rettigheter, "Pushing back the push-back: Nordic Roadmap on advancing gender equality".

Satsingen handler blant annet om å oftere enn i dag snakke med en enhetlig nordisk stemme i likestillings- og rettighetsspørsmål, og dermed skape et trykk ved ulike internasjonale forhandlinger og møteplasser, for eksempel CSW.

6. mars: Høynivåpanel med de nordiske likestillingsministrene: Pushing back the push-back – Nordic solutions to online gender-based violence

Tid: 13.15–14.30 (EST) Velkommen til dette CSW67-arrangementet der nordiske likestillingsministre snakker om nordiske løsninger for å gjøre den digitale verdenen tryggere for alle, ledet av Islands statsminister. De nordiske landene er klare for å slå tilbake motstanden mot likestilling!

7. mars: Economic gender equality now! Nordic ways to close the pension gap

Tid: 15.00–16.15 (EST) Selv om kvinner i de nordiske landene har et høyt utdanningsnivå og deltakelse i arbeidslivet, betyr ikke dette automatisk likestilling når det gjelder pensjon. Tiltak for å fremme lik lønn og delt foreldrepermisjon har bidratt til å trygge kvinner økonomisk når de pensjonerer seg. Hvordan kan vi utforme pensjonssystemer som fremmer likestilling?

8. mars: The abusive internet – Nordic and Baltic ways to prevent gender-based violence

Tid: 11.30–12.45 (EST) Bli med våre nordisk-baltiske eksperter når de diskuterer svake punkter og prioriterte områder når det gjelder å sikre menneskerettigheter og likestilling på nettet! Vertskap for dette CSW67-arrangementet er den latviske regjeringen og Nordisk ministerråd.

Contact information