Norden på CSW: Så ska vi stoppa det digitala våldet mot kvinnor

27.02.23 | Nyhet
sju jämställdhetsministrar
Fotograf
norden.org
Digitalt våld drabbar fler än var tredje kvinna i världen, visar en studie från FN. Norden är inget undantag, men de nordiska länderna reagerar allt snabbare med politiska motåtgärder. På FN:s jämställdhetstoppmöte i år, CSW67, diskuterar nordiska jämställdhetsministrar och experter hur samhället kan stå upp för jämställdheten på nätet.

- Digitaliseringen har gett nya plattformar för det könsbaserade våldet, och det kan vi inte tolerera. Norden sticker ut genom att vi är snabba att svara politiskt på akuta frågor, och vi lägger stort fokus på att bekämpa könsbaserat våld online. På CSW i år vill vi dela och diskutera möjliga lösningar med världen, sager Katrín Jakobsdóttir, statsminister och jämställdhetsminister på Island.

FN:s kvinnotoppmöte CSW67 (6-17 mars) är det främsta mellanstatliga organet i världen för att stärka kvinnors situation globalt.

Alla de nordiska jämställdhetsministrarna är på väg till CSW67 för att delta i förhandlingarna.

Årets FN-möte handlar om teknologisk förändring och jämställdhet i den digitala tidsåldern.

Högnivåpaneler med kända namn

Vid årets CSW arrangerar det nordiska samarbetet tre debatter med ministrar, parlamentariker och nordiska och internationella experter. 


Här deltar bland andra Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir tillsammans med alla de nordiska jämställdhetsministrarna. 


Kända namn som Chidi King, jämställdhetschef på ILO finns med bland talarna i expertpanelerna, tillsammans med ledarna för det nordiska samarbetet, Kristina Háfoss, (Nordiska rådet), och Karen Ellemann, (Nordiska ministerrådet), som ska moderera två av debatterna.

Häng med till New York! Nedan hittar du program och deltagare 

Är du på plats på FN-högkvarteret i New York den 6-8 mars? Delta i de nordiska debatterna!

Ingen registrering krävs. 

Eller följ med online på FN:s webb-tv! https://media.un.org/en/webtv

Norden trycker tillbaka motståndet mot jämställdhet

År 2022 beslutade de nordiska jämställdhetsministrarna om en ny internationell satsning för att bemöta bakslagen mot jämställdhet och LGBTI-rättigheter; "Pushing back the push-back: Nordic Roadmap on advancing gender equality". 

Satsningen handlar bland annat om att oftare än idag tala med en samstämmig nordisk röst i jämställdhets- och rättighetsfrågor, och därmed skapa ett tryck vid olika internationella förhandlingar och mötesplatser, som exempelvis CSW.

6 mars: Högnivåpanel med de nordiska jämställdhetsministrarna Pushing back the push-back - Nordic solutions to online gender-based violence

Time: 01:15 PM - 02:30 PM (EST)
Welcome to this CSW67 event when Nordic gender equality ministers talk about Nordic solutions to make the digital world safer for all, led by Iceland's prime minister. The Nordic countries are ready to push back the opposition to gender equality!

7 mars: Economic gender equality now! Nordic ways to close the pension gap

Time: 03:00 PM - 04:15 PM (EST)
Although women in the Nordic countries have high levels of education and labour market participation, this does not automatically translate into gender equality in pensions. Efforts to promote equal pay and shared parental leave have taken us far in ensuring women’s economic empowerment in retirement. How do we also design pension systems that promote gender equality?

8 mars: The abusive internet - Nordic and Baltic ways to prevent gender-based violence

Time: 11:30 AM - 12:45 PM (EST)
Join our Nordic-Baltic experts as they discuss the weak points and top priorities when it comes to safeguarding human rights and gender equality online!
This CSW67 is event hosted by the Latvian Government and the Nordic Council of Ministers.