Indhold

19.11.21 | Nyhed

Høje forventninger til civilsamfundsorganisationer

150 aktører og beslutningstagere fra civilsamfundsorganisationer i Norden har været samlet med ministre og politikere for at drøfte, hvordan civilsamfundsorganisationer i Norden kan samarbejde om at skabe et socialt bæredygtigt Norden.

02.11.21 | Nyhed

Vi skal have en nordisk strategi mod digitale krænkelser

Digitale krænkelser er et problem for samfundet og for den enkelte borger. Derfor anbefaler Velfærdsudvalget i Nordisk Råd en fælles nordisk strategi på området. Særligt hårdt rammes kvinder, etniske minoriteter og politikere. I Velfærdsudvalget i Nordisk Råd oplever 10 ud af 14 politik...

18.05.20 | Deklaration

Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for styrket nordisk samarbejde i forbindelse med coronakrisen

Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for styrket nordisk samarbejde i forbindelse med coronakrisen

02.09.20 | Information

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren. ...