Indhold

14.09.21 | Nyhed

Modstridende COVID-restriktioner giver bekymring i grænseregioner

Næsten fire ud af fem, der bor og arbejder i en nordisk grænseregion, oplever, at deres muligheder for at bevæge sig over grænserne i meget høj grad er blevet indskrænket under pandemien. Det er, ifølge et nyt spørgeskema fra Grænsehindringsrådet, en stigning på 17 procentenheder på et ...

10.09.21 | Nyhed

Digitale sundhedstjenester skal være for alle

Digital sundhedsteknologi vil løfte velfærden for borgere i Norden, men ikke alle har lige let ved den digitaliserede tilværelse, der vinder frem. Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler derfor Nordisk Ministerråd at skabe forudsætningerne for at ældre og udsatte grupper får samme gavn ...

18.05.20 | Deklaration

Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for styrket nordisk samarbejde i forbindelse med coronakrisen

Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for styrket nordisk samarbejde i forbindelse med coronakrisen

02.09.20 | Information

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren. ...