Nordisk Råd: Cybertruslen bør bekæmpes med intensiveret samarbejde

10.04.18 | Nyhed
Temasession 2018
Fotograf
Auðunn Níelsson
De nordiske landes regeringer bør intensivere deres samarbejde om cyberforsvar, og de bør også inkludere de baltiske lande i dette samarbejde. Nordisk Råds Præsidium tog på mandagens møde beslutning om denne rekommandation til regeringerne på baggrund af et forslag fra Den Konservative Gruppe i Nordisk Råd. Forslaget begrundes med, at de nordiske lande dagligt udsættes for alvorlige cyberangreb, som kan skade funktionaliteten i vores samfund.

– Disse spørgsmål bliver desværre hele tiden mere og mere aktuelle i alle vores lande, konstaterer Nordisk Råds præsident, Michael Tetzschner. Norden er en af de mest digitaliserede regioner i verden, og de baltiske lande er også præget af en høj grad af digitalisering. Især Estland er førende i verden, når det gælder cybersikkerhed, og NATOs Cyber Defence Centre of Excellence er placeret i Tallinn. Det er derfor naturligt, at de nordiske lande stræber efter at integrere Estland, Letland og Litauen i samarbejdet om cyberforsvar.

– Cybertruslen er i allerhøjeste grad en fælles udfordring for Norden og Baltikum, siger Tetzschner. Truslen kan blandt andet bekæmpes ved, at landene fortløbende deler information om aktuelle trusler og risici i cybermiljøer med hinanden, understreger han. Det nuværende samarbejde om cyberforsvar, som foregår inden for rammerne af NORDEFCO, bør ifølge forslaget intensiveres. Ifølge forslaget kan også samarbejdet om cybersikkerhed med både USA og EU i højere grad end hidtil varetages i fællesskab. 

Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd støttede ikke beslutningen.

Nordisk Råds forslag er på linje med den handlingsplan for øget cybersamarbejde, som Baltisk Råd og Nordisk Råd blev enige om i november 2017.