Nordisk råd: Cybertruslene bør møtes med fordypet samarbeid

10.04.18 | Nyhet
Temasession 2018
Fotograf
Auðunn Níelsson
De nordiske landenes regjeringer bør fordype sitt samarbeid om cyberforsvar og også inkludere de baltiske landene i dette samarbeidet. Nordisk råds presidium fattet vedtak om denne rekommandasjonen til regjeringene på sitt møte mandag, med utgangspunkt i et forslag fra den konservative gruppen i Nordisk råd. Forslaget begrunnes med at de nordiske landene daglig blir utsatt for alvorlige cyberangrep som kan skade samfunnenes funksjonalitet.

– Disse spørsmålene får dessverre hele tiden større aktualitet i alle våre land, konstaterer Nordisk råds president, Michael Tetzschner. Norden som region er blant de mest digitaliserte i verden, og også de baltiske landene er sterkt preget av digitalisering. Spesielt Estland ligger i verdenstoppen når det gjelder cybersikkerhet, og NATOs Cyber Defence Centre of Excellence er stasjonert i Tallinn. Det er derfor naturlig at de nordiske landene arbeider for å integrere Estland, Latvia og Litauen i samarbeidet om cyberforsvar.

– Cybertrusselen er i aller høyeste grad en felles utfordring for Norden og Baltikum, sier Tetzschner. Trusselen kan blant annet møtes ved at landene kontinuerlig deler situasjonsbilder rundt trusler og risikoer i cybermiljøer med hverandre, poengterer han. Samarbeidet om cyberforsvar som allerede nå bedrives innenfor rammen av NORDEFCO burde fordypes, i henhold til forslaget. Også samarbeidet om cybersikkerhet med både USA og EU kunne i henhold til forslaget i høyere grad enn hittil gjennomføres i fellesskap. 

Gruppen Nordisk grønt venstre i rådet støttet ikke vedtaket.

Nordisk råds forslag er i tråd med handlingsplanen for økt cybersamarbeid som Baltisk råd og Nordisk råd ble enige om i november 2017.