Nordiska rådet: Cyberhoten borde mötas med fördjupat samarbete

10.04.18 | Nyhet
Temasession 2018
Fotograf
Auðunn Níelsson
De nordiska ländernas regeringar borde fördjupa sitt samarbete kring cyberförsvar och också inkludera de baltiska länderna i detta samarbete. Nordiska rådets presidium fattade beslut om den här rekommendationen till regeringarna på sitt möte på måndag, utgående från ett förslag från den konservativa gruppen i Nordiska rådet. Förslaget motiveras med att de nordiska länderna dagligen blir utsatta för allvarliga cyberangrepp som kan skada våra samhällens funktionalitet.

- Dessa frågor får dessvärre hela tiden större aktualitet i alla våra länder, konstaterar Nordiska rådets president, Michael Tetzschner. Norden som region hör till de mest digitaliserade i världen, och också de baltiska länderna är starkt präglade av digitalisering. Särskilt Estland finns i världstoppen vad gäller cybersäkerhet, och NATOs Cyber Defence Centre of Excellence är stationerat i Tallinn. Det är därför naturligt att de nordiska länderna strävar efter att integrera Estland, Lettland och Litauen i samarbetet kring cyberförsvar.

- Cyberhotet är i allra högsta grad en gemensam utmaning för Norden och Baltikum, säger Tetzschner. Hotet kan bland annat bemötas genom att länderna kontinuerligt delar lägesbilder kring hot och risker i cybermiljöer med varandra, poängterar han. Det samarbete kring cyberförsvar som redan nu bedrivs inom ramen för NORDEFCO borde enligt förslaget fördjupas. Också samarbetet kring cybersäkerhet med både USA och EU kunde enligt förslaget i högre grad än hittills skötas gemensamt. 

Den vänstergröna gruppen i rådet stödde inte beslutet.

Nordiska rådets förslag är i linje med den aktionsplan för ökat cybersamarbete som Baltiska Rådet och Nordiska rådet enades om i november 2017.