Nordisk samarbejde skal sænke byggeomkostninger

29.05.18 | Nyhed
Byggeplads i Reykjavik
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Mere harmoniserede bygningsreglementer og standarder i Norden kan bidrage til lavere byggeomkostninger. Det var udgangspunktet, da boligministrene fra Finland, Island, Norge, Sverige og Åland tirsdag blev enige om at styrke harmoniseringssamarbejdet mellem de nordiske landes myndigheder, igangsætte relevant forskning og styrke de nordiske netværk i byggebranchen, der bakker op om en harmonisering.

– Norden skal være verdens mest integrerede marked for byggeri. Vi vil gøre det nemmere for virksomheder i Norden at bygge på tværs af landegrænser med det formål at sikre bedre og billigere byggeri i alle dele af Norden, siger Sveriges bolig- og digitaliseringsminister Peter Eriksson, som var vært for boligministrenes møde i Stockholm i anledning af Sveriges formandskab for Nordisk Ministerråd.

De årlige meromkostninger for nye byggeprojekter, som kan tilskrives nationale forskelle i bygningsreglementer, beregnes i en rapport fra Nordisk Innovation at ligge mellem 40 og 60 millioner euro alene i Sverige. Man har konkluderet, at øget harmonisering vil kunne føre til et mere integreret marked for arbejde og produkter, som vil medføre omkostningsmæssige fordele for både ejendomsejere, byggeentreprenører og den offentlige sektor.

Alene i Sverige vil der efter Boverkets vurdering være behov for cirka 600.000 nye boliger i perioden 2016-2025, og ministrene ser et stort potentiale for landene i at fjerne de hindringer, der begrænser mulighederne for at bygge på tværs af landegrænser.

Boligministrene beder i erklæringen Nordisk Ministerråd om at udrede, hvordan harmoniseringsprocessen kan faciliteres, hvilket ministerrådets generalsekretær Dagfinn Høybråten ser som en helt naturlig opgave.

– Erklæringen er i tråd med de nordiske statsministres vision om, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Den understøtter desuden det arbejde, der i forvejen udføres inden for rammerne af grænsehindringsrådet, som blandt andet arbejder for at sikre enkle skatteforhold og grænseløse faglige kvalifikationer, siger Høybråten, som i juni skal fremlægge en plan for øget mobilitet mellem landene i Norden for de nordiske samarbejdsministre.

Bygningsreglementer definerer de egenskaber, som en bygning som minimum skal opfylde. Derudover skal disse egenskaber bevares i bygningens levetid, hvilke vil sige, at bygningen skal vedligeholdes. De nordiske ministre ser en mulighed for på sigt at samarbejde om at reducere bygningers CO2-udledning i deres samlede levetid – fra materialevalg på opførelsestidspunktet til drifts- og vedligeholdelsesfasen. Tendensen til i højere grad at benytte vedvarende materialer såsom træ i bygninger er også i tråd med miljømålsætningerne og ambitionen om at styrke konkurrenceevnen.

Kontakt