Sikkerhedspolitik som tema på Nordisk Råds møde i Helsingfors

26.08.19 | Nyhed
Hans Wallmark
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordisk Råds præsident Hans Wallmark efterlyser en opfølger til den såkaldte Stoltenberg-rapport, som blev publiceret i 2009.

Der vil være fokus på udenrigs- og sikkerhedspolitik, når Nordisk Råd indleder det politiske efterår med møder i Helsingfors den 2.-3. september. På mødet vil man blandt andet debattere det nordiske samarbejde om udenrigspolitik i dag og i fremtiden.

Debatten afholdes på mødets første dag, og udgangspunktet for drøftelserne vil blandt andet være den såkaldte Stoltenberg-rapport, som blev publiceret i 2009 og indeholdt 13 forslag til øget nordisk samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Nordisk Råds medlemmer skal blandt andet diskutere resultaterne af Stoltenberg-rapporten, hvordan forslagene er blevet implementeret, og hvilke mål og prioriteringer det fremtidige nordiske samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik bør have.

– I en tid, hvor den geopolitiske situation forringes, bliver det nordiske samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik hele tiden vigtigere. Det er på høje tid, at det nordiske samarbejde tager det næste skridt i samarbejdet. En opfølgende rapport, en Stoltenberg II, ville være en god start. Den kunne være en god rettesnor for, hvordan samarbejdet bør udvikles i de kommende år, siger Nordisk Råds præsident Hans Wallmark.

Udenrigs- og sikkerhedsanliggender har høj prioritet i Nordisk Råd. Præsidiet er i gang med at udarbejde en ny strategi for samfundssikkerhed, som er et af de spørgsmål, der skal behandles på præsidiets møde den 3. september i Helsingfors.  

Minister deltager

I debatten den 2. september deltager blandt andre Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen, som skal holde et oplæg om det nordiske forsvarspolitiske samarbejde. Ulf Sverdrup, direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, skal tale om Stoltenberg-rapporten, og hvilke temaer der bør indgå i en ny strategi, og Kirsti Narinen fra Det Europæiske Center for Imødegåelse af Hybride Trusler holder et oplæg om nordisk cyber- og hybridsamarbejde.

I løbet af de to mødedage i Helsingfors sammentræder blandt andet Nordisk Råds partigrupper, præsidium og udvalg. Septembermøderne bliver optakten til det nordiske politiske efterår, som kulminerer med Nordisk Råds 71. session, som denne gang afholdes i Stockholm den 29.-31. oktober.

Medierne er velkomne

Debatten den 2. september om udenrigs- og sikkerhedspolitik er åben for medierne. Den afholdes klokken 16.00-17.30 i Riksdagens auditorium. Deltagelse kræver forhåndstilmelding. Tilmelding senest 30/8 kl. 12 til Matts Lindqvist på matlin@norden.org eller +45 2969 2905.

Kontakt