Sikkerhetspolitikk tema når Nordisk råd møtes i Helsingfors

26.08.19 | Nyhet
Hans Wallmark
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordisk råds president Hans Wallmark etterlyser en oppfølger til den såkalte Stoltenberg-rapporten, som ble publisert i 2009.

Utenriks- og sikkerhetspolitikk står i fokus når Nordisk råd innleder den politiske høsten med møter i Helsingfors 2.–3. september. På møtet holdes det blant annet en debatt om det nordiske samarbeidet i utenrikspolitikken i dag og i framtida.

Debatten finner sted på møtets første dag, og et utgangspunkt for diskusjonen er den såkalte Stoltenberg-rapporten, som ble publisert i 2009 og kom med 13 forslag til økt nordisk samarbeid i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Nordisk råds representanter skal blant annet diskutere resultatene av Stoltenberg-rapporten, hvordan forslagene har blitt implementert, samt hvilke mål og prioriteringer det framtidige nordiske samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk bør ha.

– I en tid da den geopolitiske situasjonen forverres, blir det nordiske samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk stadig viktigere. Det er på høy tid at det nordiske samarbeidet tar de neste skrittene i samarbeidet. En oppfølgende rapport, en Stoltenberg II, ville være en god begynnelse, og den vil kunne gi god veiledning om hvordan samarbeidet bør utvikles de kommende årene, sier Nordisk råds president Hans Wallmark.

I Nordisk råds virksomhet har utenriks- og sikkerhetsspørsmål høy prioritet. For øyeblikket utarbeider presidiet en ny strategi om samfunnssikkerhet, et spørsmål som skal behandles på presidiets møte 3. september i Helsingfors.  

Minister deltar

I debatten 2. september deltar blant andre Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen, som skal holde et innlegg om det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet. Ulf Sverdrup, direktør for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, skal snakke om Stoltenberg-rapporten og hvilke temaer som bør tas med i en ny strategi, og Kirsti Narinen fra Det europeiske kompetansesenteret for arbeid mot hybride trusler holder et innlegg om nordisk cyber- og hybridsamarbeid.

I løpet av de to dagene i Helsingfors møtes blant annet Nordisk råds partigrupper, presidium og utvalg. Septembermøtene er opptakten til den nordiske politiske høsten, som kulminerer med Nordisk råds 71. sesjon, som denne gangen avholdes i Stockholm 29.–31. oktober.

Medier er velkomne

Debatten om utenriks- og sikkerhetspolitikk 2. september er åpen for medier. Den finner sted kl. 16–17.30 i Riksdagens auditorium. Deltakelse krever påmelding. Påmelding senest 30.8 kl. 12 til Matts Lindqvist, matlin@norden.org eller +45 2969 2905.

Kontakt