Säkerhetspolitik tema då Nordiska rådet möts i Helsingfors

26.08.19 | Nyhet
Hans Wallmark
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordiska rådets presdient Hans Wallmark efterlyser en uppföljare till den så kallade Stoltenberg-rapporten, som publicerades 2009.

Utrikes- och säkerhetspolitik står i fokus då Nordiska rådet inleder den politiska hösten med möten i Helsingfors den 2-3 september. På mötet hålls bland annat en debatt om det nordiska samarbetet inom utrikespolitik i dag och i framtiden.

Debatten äger rum på mötets första dag, och en utgångspunkt för diskussionen är den så kallade Stoltenberg-rapporten, som publicerades 2009 och som kom med 13 förslag till ökat nordiskt samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Nordiska rådets ledamöter ska bland annat diskutera resultaten av Stoltenberg-rapporten, hur förslagen har implementerats samt vilka mål och prioriteringar det framtida nordiska samarbetet kring utrikes- och säkerhetspolitik borde ha.

- I en tid då det geopolitiska läget försämras blir det nordiska samarbetet kring utrikes- och säkerhetspolitik allt viktigare. Det är hög tid för det nordiska samarbetet att ta följande steg i samarbetet. En uppföljande rapport, en Stoltenberg II, vore en bra början och den skulle kunna ge god vägledning för hur samarbetet borde utvecklas de kommande åren, säger Nordiska rådets president Hans Wallmark.

I Nordiska rådets verksamhet har utrikes- och säkerhetsfrågor hög prioritet. Som bäst håller presidiet på att ta fram en ny strategi kring samhällssäkerhet, en fråga som ska behandlas på presidiets möte den 3 september i Helsingfors.  

Minister deltar

I debatten den 2 september deltar bland andra Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, som ska hålla ett anförande om det nordiska försvarspolitiska samarbetet. Ulf Sverdrup, direktör för Norges Utrikespolitiska institut, ska tala om Stoltenberg-rapporten och vilka teman som borde tas med i en ny strategi och Kirsti Narinen från Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot håller ett anförande om nordiskt cyber- och hybridsamarbete.

Under de två mötesdagarna i Helsingfors sammanträder bland annat Nordiska rådets partigrupper, presidium och utskott. Septembermötena är upptakten på den nordiska politiska hösten som kulminerar vid Nordiska rådets 71:a session, som denna gång hålls i Stockholm den 29-31 oktober.

Medier välkomna

Debatten den 2 september om utrikes- och säkerhetspolitik är öppen för medier. Den äger rum kl. 16-17.30 i Riksdagens auditorium. Deltagande kräver föranmälning. Anmälan senast 30.8 kl. 12 till Matts Lindqvist, matlin@norden.org eller +45 2969 2905.

Kontakt