Udvalgsforlag: Det nordiske forskningssamarbejde skal styrkes

01.07.18 | Nyhed
Sommarmöte 2018 för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur
Fotograf
Elisabet Skylare
Norden bør øge samarbejdet om forskning og uddannelse Det mener Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, som vil undersøge om forslaget om et nordisk universitet kan være en løsning på nogle af de eksisterende grænsehindringer for studerende og forskere i Norden.

Medlemsforslaget om et nordisk universitet, som er blevet fremlagt af Midtergruppen i Nordisk Råd, handler om at udvikle et netværk for de akademiske miljøer i Norden med henblik på at skabe mere udveksling mellem forskellige områder og at styrke bevægeligheden for studerende og unge forskere. Forslaget blev diskuteret, da Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden mødtes på Höga Kusten den 25.-27. juni.

Forskning bliver vigtigere og vigtigere i fremtiden, ikke mindst på grund af klimaforandringer og digitalisering, og det er vigtigt, at det nordiske forskningssamarbejde er stærkt.

Digitaliseringen ændrer vores adfærd

– Forskning bliver vigtigere og vigtigere i fremtiden, ikke mindst på grund af klimaforandringer og digitalisering, og det er vigtigt, at det nordiske forskningssamarbejde står stærkt, også blandt de mindre institutioner siger Johanna Karimäki, ordfører for Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden. Johanna Karimäki henviser desuden til forslaget om et fælles nordisk ph.d.-program for energiforskning, som nævnes i Ollila-rapporten.

Det er meningsløst at investere i langsomme netværk eller i nye computere, hvis eleverne hellere vil skrive opgaven på deres mobiltelefon.

Under besøget i Kramfors fik medlemmerne også en lektion i, hvordan et gymnasium har tilpasset hele sin virksomhed til digitaliseringen, da de mødte Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan i Kramfors, Sverige. Peyman Vahedi fortalte om de nye forudsætninger:

– Fremtidens elevarbejdsplads er mobilstyret, baseret på virtuel hardware, og mobilnettet sørger for en hurtig internetforbindelse. Det er meningsløst at investere i langsomme netværk eller i nye computere, hvis eleverne hellere vil skrive opgaven på deres mobiltelefon.

International position

Der var enighed om, at den nuværende udveksling fungerer, men at det er vigtigt at udvikle et stærkere nordisk samarbejde.

– Det handler om at få løst nogle centrale grænsehindringer, når det gælder studier eller forskning i andre nordiske lande og på denne måde bidrage til at styrke Nordens internationale position på forskellige forskningsområder, understreger Jorodd Asphjell.

Ungdommens Nordiske Råd, som også deltog på mødet, efterspørger helt konkret en informationsportal og sætter fokus på behovet for harmonisering af blandt andet studiestøtteordninger og anerkendelse af eksaminer.

Udvalget besluttede at bede sekretariatet om at udarbejde en betænkning om medlemsforslaget om et nordisk universitet med henblik på at diskutere sagen igen i september.