Utskottsförslag: Stärk nordiskt samarbete inom forskning

01.07.18 | Nyhet
Sommarmöte 2018 för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur
Fotograf
Elisabet Skylare
Norden bör öka samarbetet inom forskning och utbildning. Det menar Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, som vill utreda om förslaget om ett "Nordiskt Universitet" kan vara en lösning på några av de gränshinder som finns för studenter och forskare i Norden.

Medlemsförslaget ”Nordiskt universitet” som har lagts fram av mittengruppen i Nordiska rådet, handlar om att utveckla ett nätverk med de akademiska miljöerna i Norden för att få ett större utbyte mellan olika områden och att stärka rörlighetet för studenter och unga forskare. Förslaget diskuterades när Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur samlades på Höga Kusten 25-27 juni.

Forskning blir allt viktigare i framtiden, inte minst på grund av klimatförändringar och digitalisering och det är viktigt att det nordiska forskningssamarbetet står starkt

Digitalisering förändrar beteenden

- Forskning blir allt viktigare i framtiden, inte minst på grund av klimatförändringar och digitalisering och det är viktigt att det nordiska forskningssamarbetet står starkt, även bland de mindre institutionerna, säger Johanna Karimäki, ordförande för utskottet för kunskap och kultur. Johanna Karimäki refererar även till förslaget om ett gemensamt nordiskt doktorandprogram för energiforskning som nämns i Ollila-rapporten.

Det är meningslöst att investera i långsamma nätverk eller i nya datorer om eleverna hellre skriver uppsatsen på sin egen mobiltelefon

Under besöket i Kramfors fick ledamöterna även en lektion i hur en gymnasieskola har tillpassat hela sin verksamhet efter digitaliseringen när dom träffade Peyman Vahedi, Rektor på Ådalsskolan. Peyman Vahedi berättade om de nya förutsättningarna:

- Framtidens elevarbetsplats är mobilstyrd, hårdvaran är virtuell och mobilnätet ger snabb uppkoppling till internet. Det är meningslöst att investera i långsamma nätverk eller i nya datorer om eleverna hellre skriver uppsatsen på sin mobiltelefon.

Internationell position

Det var enighet om at det finns ett fungerande utbyte idag men att det är viktigt att utveckla ett starkare nordiska samarbete.

- Det handlar om att få löst några viktiga gränshinderfrågor när det gäller att studera eller forska i andra nordiska länder och på så sätt bidra till att stärka Nordens position internationellt inom olika forskningsområden, betonar Jorodd Asphjell.

Ungdomens Nordiska råd som också deltog på mötet efterfrågar specifikt en informationsportal och uppmärksammar behovet av harmonisering av bland annat studiestödsordningar och erkännande av examina.

Utskottet beslutade att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett betänkande över medlemsförslaget om Nordiskt Universitet för att debatteras igen i september.