Utvalgsforslag: Styrk nordisk samarbeid innenfor forskning

01.07.18 | Nyhet
Sommarmöte 2018 för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur
Fotograf
Elisabet Skylare
Norden bør øke samarbeidet innenfor forskning og utdanning. Det mener Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur, som vil utrede om forslaget om et "Nordisk universitet” kan være en løsning på noen av grensehindrene som finnes for studenter og forskere i Norden.

Medlemsforslaget “Nordisk universitet”, som er lagt fram av Midtengruppen i Nordisk råd, handler om å utvikle et nettverk med de akademiske miljøene i Norden for å få større utveksling mellom ulike områder og å styrke mobiliteten for studenter og unge forskere. Forslaget ble diskutert da Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur var samlet på Höga Kusten 25.–27. juni.

Forskning vil bli stadig viktigere i framtiden, ikke minst på grunn av klimaendringer og digitalisering, og det er viktig at det nordiske forskningssamarbeidet står sterkt

Digitalisering forandrer handlemåter

– Forskning vil bli stadig viktigere i framtiden, ikke minst på grunn av klimaendringer og digitalisering, og det er viktig at det nordiske forskningssamarbeidet står sterkt, også blant de mindre institusjonene, sier Johanna Karimäki, leder for utvalget for kunnskap og kultur. Johanna Karimäki referer også til forslaget om et felles nordisk doktorgradsprogram for energiforskning som nevnes i Ollila-rapportern.

Det er meningsløst å investere i langsomme nettverk eller i nye datamaskiner hvis elevene heller skriver oppgaven på mobiltelefonen sin

Under besøket i Karmfors fikk komitémedlemmene en leksjon i hvordan en videregående skole har tilpasset hele sin virksomhet til digitaliseringen, da de traff Peyman Vahedi, rektor ved Ådalsskolan. Peyman Vahedi fortalte om de nye forutsetningene:

– Framtidens elevarbeidsplass er mobilstyrt, maskinvaren er virtuell, og mobilnettet gir rask oppkobling til internettet. Det er meningsløst å investere i langsomme nettverk eller i nye datamaskiner hvis elevene heller skriver oppgaven på mobiltelefonen sin

Internasjonal posisjon

Det var enighet om at det foregår en fungerende utveksling i dag, men at det er viktig å utvikle et sterkere nordisk samarbeid.

– Det handler om å få løst noen viktige grensehinderspørsmål når det gjelder å studere eller forske i andre nordiske land, og på den måten bidra til å styrke Nordens posisjon internasjonalt på ulike forskningsområder, understreker Jorodd Asphjell.

Ungdommens nordiske råd, som også deltok på møtet, etterlyser spesifikt en informasjonsportal og påpeker behovet for harmonisering av blant annet studiestøtteordninger og godkjenning av grader.

Utvalget vedtok å gi sekretariatet i oppdrag å utarbeide en betenkning over medlemsforslaget om Nordisk universitet for videre debatt i september.