Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Bli med Norden på FNs klimaforhandlinger

29.11.18 | Nyhed
Diskusjon på den nordiske paviljongen på klimaforhandlingene i Bonn - COP23 - i Tyskland i 2017. 

Diskusjon på den nordiske paviljongen på klimaforhandlingene i Bonn - COP23 - i Tyskland i 2017. 

Photographer
Norden.org

Diskusjon på den nordiske paviljongen på klimaforhandlingene i Bonn - COP23 - i Tyskland i 2017. 

Det er knyttet store forventninger og bekymringer til FNs klimaforhandlinger (COP24) i desember. Klarer verden å følge opp Paris-avtalen? Norden stiller med en felles paviljong på konferansen hvor vi skal snakke om nordiske løsninger og utfordringer. Bli med på diskusjonen i Katowice og i sosiale medier!

Fra 3. til 14. desember samler verdens land seg i den polske byen Katowice for å finne ut hvordan vi skal gjøre alvor av lovnadene som ble gitt i 2015 i Paris om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Dialog og kunnskapsdeling

Det har skjedd mye siden den gang. Hvordan vil det urolige politiske klimaet globalt påvirke årets forhandlinger?

Nordisk ministerråd har ingen formell rolle på COP24, og de nordiske landene forhandler ikke sammen. Vi står likevel sammen gjennom mandatet til den nordiske arbeidsgruppen for globale klimaforhandlinger (NOAK).

På paviljongen i Katowice skal vi under hovedoverskriften Nordic Solutions to Global Challenges vise hvordan nordiske klimaløsninger kan bidra til å få ned klimagassutslippene globalt og skape dialog og kunnskapsdeling om de største nordiske klimautfordringene.

Temadager

Hver dag under COP24 vil ha sitt spesielle tema. Vi starter mandag 3. desember med å løfte ungdommene, de som arver den kanskje største felles utfordringen menneskeheten har stått overfor i moderne tid. Hvordan forholder man seg til slike fremtidsutsikter? Ved å heve røsten, ta affære og stille krav!

De påfølgende dagene tar vi opp en rekke temaer som transport, grønne bygg, bioøkonomi, urbane løsninger, Arktis, endringer i energimarkedet, grønne finansmarkeder og hvordan det skal la seg gjøre å forhandle verden videre fra Parisavtalen.

Se programmet på vår hjemmeside om COP24

Strømming og sosiale medier

En uoffisiell morgenprat med en nordisk eller internasjonal profil innleder hver dag i den nordiske monteren, mens en sammenfattende ettermiddagsbriefing knytter sammen hovedpoengene fra temadagen og trekker paralleller til de pågående klimaforhandlingene. Disse samtalene sendes direkte på Facebook Live.

På Twitter samles de nordiske landene om emneknaggene #NordicSolutions og #Talanordic, mens våre egne ungdomsambassadører overtar vår instagramkonto @nordisksamarbejde.

Vi kommer også til å by på relevante publikasjoner, nyheter, interaktivt materiale og bilder fra COP24.