Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Do Rights! - en nordisk handbok för barns inflytande

28.05.16 | Nyhed
Ungdomspanel för Barnrättsmöte
Photographer
Anna Rosenberg
Nordiska barn- och ungdomskommittén har lanserat boken ”Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation.” Vad kan vi uppnå när barns rättigheter tas på allvar?
Frågan diskuterades av panelen där röster från bokens barnrätts- och inflytandeprojekt samlades.

Boken ”Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation” lanserades under nordiskt barnrättsmöte i Köpenhamn. 

”Do Rights!” består av nio nordiska exempel samt en guide. Den fyller framförallt en funktion för vuxna som ännu inte jobbar med barnrättsfrågor.

– Många exempel visar att vi har mycket att lära av varandra i de nordiska länderna, säger Tove Kjellander, projektledare för boken. 

Minibørnepanelet hör små barns röster

Hur kan de yngsta barnens röster inkluderas i statistiska undersökningar? I boken beskrivs hur Børnerådet i Danmark fann lösningen - Minibørnepanelet och det talande frågeverktyget. Senaste undersökningen handlade om barn och medier. Vad gör barnen med läsplattorna?
– Vi har utvecklat ett talande frågeverktyg. Barnen ser en skärm med figurer där de får klicka på den symbol som representerar deras svar. Det är ett nytt sätt att arbeta med mycket små barn. Minibørnepanelet, som inkluderar tusen barns medverkan, ger oss representativa svar om vad små barn anser om ett specifikt ämne, säger Line Emma Jønson, analysekonsulet på Børnerådet.

Unga påverkar Ålands stadsplanering

På Åland har Rädda Barnen och Mariehamns stad samarbetat i hörande av barn inför stadens nya delgeneralplan som beskriver hur staden ska utvecklas. De genomförde en barnkonsekvensanalys som visar vilka konsekvenser ett beslut får för barn. Terese Flöjt från Mariehamns stad var en av dem som genomförde stadsvandringar med barnen.
– För barnen är staden en mötesplats där man träffar kompisar. De undrar, varför står parkbänkarna på rad? Varför står de inte i grupp så man kan prata? Det är inte svårt att inkludera barn, inte farligt och det berikar mycket. Kom ihåg att lek en liten stund, fick vi vuxna lära oss.

Ensamkommandes egen organisering

Enligt Nordiska ministerrådets strategi för barn och unga ska olika former för organisering och delaktighet i demokratiska processer i Norden stödjas. Hamza Ibrahim från Ensamkommandes Förbund i Sverige medverkar i boken:
– Jag kom  ensam 2010 till Malmö. Efter ett år startade jag tillsammans med andra ensamkommande ett fotbollslag. När alla fått sitt personnummer bildade vi lokalförening och startade i samarbete med Malmö kommun en mötesplats. Idag arbetar vi för att skapa en meningsfull tillvaro för barn som flytt till Sverige. Vi inspirerar gärna andra ensamkommande i Norden att organisera sig, säger Hamza Ibrahim.

Young People´s Constitution & Samiska HBTQ-rörelsen 

I panelen medverkade även Elísabet Gísladóttir från isländska barnombudsmannen och projektet Young People’s Constitution, ett projekt som inkluderade barn och ungas röster i förändringen av den nya konstitutionen. Ytterligare nordiska projekt i boken är Queering Sápmi, - att stärka den samiska HBTQ-rörelsen och arbetet med ett samiskt queerperspektiv. Kunskapsspridning på Grönland, Føroya Ungdómsráðs informationsprojekt om utbildningsmöjligheter på Färöarna och projektet Child Friendly Cities som drivs av UNICEF i Finland.

Vill du veta mer om de nordiska barnrätts- och inflytandeprojekten?