Framtiden i våre hender - Norge

Framtiden i vore hender
Photographer
Renate Madsen
Faktabaseret viden om bæredygtighedskonsekvenserne af fødevareproduktion og -forbrug.

Framtiden i våre hender er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Den norske, frivillige medlemsorganisation Framtiden i våre hender, med omkring 40.000 medlemmer og 30 lokale teams, har siden oprettelsen i 1974 arbejdet for livsstilsændringer og fair fordeling af verdensressourcer - med temaet mad (både forbrug og produktion) som hovedtema.

Framtiden i våre hender har brugt store ressourcer på at udvikle faktabaseret viden om bæredygtighedskonsekvenserne af fødevareproduktion og -forbrug, og hvilke ændringer der er behov for i både produktion og forbrug af fødevarer for at opnå et mere bæredygtigt fødevaresystem. I den forbindelse har Framtiden i våre hender offentliggjort flere rapporter om bæredygtig fødevareproduktion.

Framtiden i våre hender lægger også en stor indsats i at guide både producenter og forbrugere til mere bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug med blandt andet tips til reduktion af madspild og til grøn hverdagsmad. Organisationen giver også vejledning til erhvervslivet og politikere.

Det særlige ved Framtiden i våre hender er, at de retter sig mod både forbrugere og producenter (både butikker og fødevareproducenter) og dermed viser, at et bæredygtigt fødevaresystem handler om at ændre både forbrugsvaner og produktionsformer. De udmærker sig også ved at være både konstruktive og kritiske. Arbejdet som Framtiden i våre hender udfører, er af stor relevans for det nordiske samarbejde, idet rådgivning og politiske input er baseret på de sociale og miljømæssige forhold, som gør sig gældende i de nordiske lande. Derfor er Framtiden i våre hender nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bæredygtige fødevaresystemer

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreværnsetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes mad er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.