Framtiden i våre hender - Norge

Framtiden i vore hender
Photographer
Renate Madsen
Faktabaserad kunskap om hållbarhetskonsekvenserna av livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Framtiden i våre hender är nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Den norska frivilliga medlemsorganisationen Framtiden i våre hender, med omkring 40 000 medlemmar och 30 lokala team, har sedan starten 1974 arbetat för livsstilsändringar och rättvis fördelning av världens resurser - med temat mat (både konsumtion och produktion) som huvudtema.

Framtiden i våre hender har använt stora resurser på att utveckla faktabaserad kunskap om hållbarhetskonsekvenserna av livsmedelsproduktion och -konsumtion, och vilka ändringar det finns behov av i både produktion och konsumtion av livsmedel för att uppnå ett mer hållbart livsmedelssystem. I det syftet har Framtiden i våre hender publicerat flera rapporter om hållbar livsmedelsproduktion.

Framtiden i våre hender gör även en stor insats i att hjälpa både producenter och konsumenter mot mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel med bland annat tips för reduktion av matspill och för grön vardagsmat. Organisationen ger även vägledning till näringslivet och politiker.

Det speciella med Framtiden i våre hender är att de riktar sig till både konsumenter och producenter (både butiker och livsmedelsproducenter) och därmed visar att ett hållbart livsmedelssystem handlar om att ändra på både konsumtionsvanor och produktionsformer. De utmärker sig också genom att vara både konstruktiva och kritiska. Arbetet som Framtiden i våre hender utför är av stor relevans för det nordiska samarbetet, i och med att rådgivning och politiska insatser baseras på de sociala och miljömässiga förhållandena som gör sig gällande i de nordiska länderna. Därför är Framtiden i våre hender nominerad till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.