Framtiden i våre hender – Norge

Framtiden i vore hender
Fotograf
Renate Madsen
Faktabasert kunnskap om bærekraftkonsekvensene av matproduksjon og -forbruk.

Framtiden i våre hender er nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

Den norske frivillige medlemsorganisasjonen Framtiden i våre hender, med rundt 40 000 medlemmer og 30 lokallag, har siden opprettelsen i 1974 arbeidet for livsstilsendringer og rettferdig fordeling av verdens ressurser – med mat (både forbruk og produksjon) som hovedtema.

Framtiden i våre hender har brukt store ressurser på å utvikle faktabasert kunnskap om bærekraftkonsekvensene av matproduksjon og -forbruk, og hvilke endringer det er behov for i både produksjon og forbruk av matvarer for å oppnå et mer bærekraftig matsystem. I den forbindelse har Framtiden i våre hender offentliggjort flere rapporter om bærekraftig matproduksjon.

Framtiden i våre hender legger også en stor innsats i å guide både produsenter og forbrukere til mer bærekraftig matproduksjon og -forbruk med blant annet tips til reduksjon av matsvinn og til grønn hverdagsmat. Organisasjonen gir også veiledning til næringslivet og politikere.

Det spesielle ved Framtiden i våre hender er at de retter seg mot både forbrukere og produsenter (både butikker og matprodusenter) og dermed viser at et bærekraftig matsystem handler om å endre både forbruksvaner og produksjonsformer. De utmerker seg også ved å være både konstruktive og kritiske. Arbeidet som Framtiden i våre hender utfører, er av stor relevans for det nordiske samarbeidet, ettersom rådgivning og politiske innspill er basert på de sosiale og miljømessige forholdene som gjør seg gjeldende i de nordiske landene. Derfor er Framtiden i våre hender nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyrevernsetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.