Kristianstads Vattenrike – Sverige

Svensk vådområde set fra luften
Fotograf
Kristianstads Vattenrike Biosphere
Sveriges äldsta ännu existerande UNESCO-biosfärsområde.

Kristianstad Vattenrike har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2022.

På 1970-talet ansågs våtmarkerna längs floden Helge å i Kristianstad helt värdelösa och fick hysa stadens soptipp. I dag har man förstått att våtmarkerna spelar en viktig roll genom att de skyddar Kristianstad mot översvämning, minskar näringsläckaget till Östersjön och bevarar den biologiska mångfalden. Berättelsen om staden och dess våtmarker har förändrats: från ”vattensjuk” till ”vattenrik”.

”Vattenriket” omfattar nästan hela Kristianstads kommun och ett antal olika naturtyper. Här har arbetet med naturbaserade lösningar och våtmarkers ekosystemtjänster varit centralt sedan länge för att minska problem med översvämning, torka och övergödning i havet. Vattenriket har i nära samarbete med forskningen arbetat för att anlägga nya våtmarker i jordbrukslandskapet och lyfta fram de ekosystemtjänster som våtmarkerna ger för att öka kunskapen om och förståelsen för naturbaserade lösningar.

Arbetet med Kristianstads Vattenrike drivs av Biosfärkontoret med naturum Vattenriket som besökscentrum. Huvudman är Kristianstads kommun.