Kristianstads Vattenrike (Sverige)

Svensk vådområde set fra luften
Fotograf
Kristianstads Vattenrike Biosphere
Sveriges eldste ennå eksisterende Unesco-biosfæreområde.

Kristianstad Vattenrike er nominert til Nordisk råds miljøpris 2022.

På 1970-tallet ble våtmarkene langs elva Helge å i Kristianstad ansett som helt verdiløse og måtte gi plass til byens søppeldynge. I dag har man forstått at våtmarkene spiller en viktig rolle ved at de beskytter Kristianstad mot oversvømmelse, reduserer næringslekkasjen til Østersjøen og bevarer det biologiske mangfoldet. Fortellingen om byen og våtmarkene er forandret: fra ”vannsyk” til ”vannrik”.

”Vannriket” omfatter nesten hele Kristianstads kommune og en rekke forskjellige naturtyper. Her har arbeidet med naturbaserte løsninger og våtmarkers økosystemtjenester vært sentralt lenge, for å redusere problemer med oversvømmelse, tørke og overgjødsling i havet. Vattenriket har i nært samarbeid med forskningen jobbet for å anlegge nye våtmarker i jordbrukslandskapet og gi oppmerksomhet til økosystemtjenestene våtmarkene gir, for å øke kunnskapen om og forståelsen for naturbaserte løsninger.

Arbeidet med Kristianstad vattenrike drives av Biosfärkontoret med Naturum Vattenriket som besøkssenter. Ansvarlig myndighet er Kristianstads kommune.