Thor Ice Chilling Solutions - Island

Thor Ice Chilling Solutions
Fotograf
norden.org
En teknologisk løsning på hurtig nedkøling af fødevarer, som reducerer madspild og skaber længere holdbarhed.

Thor Ice Chilling Solutions er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2021.

 

Fødevareproduktion står for cirka 25 % af verdens drivhusgasudledning og 70 % af det globale vandforbrug, og cirka 30 % af vores fødevarer går til spilde. Derfor handler en stor del af arbejdet mod et mere bæredygtigt fødevaresystem om at udnytte den mad, der allerede er produceret.

Thor Ice Chilling Solutions kan spare 20 % strøm, men køler stadig hurtigere end de gængse metoder. Hvis fødevarer ikke bliver nedkølet tilstrækkeligt hurtigt, stiger bakterieindholdet i eksempelvis kød meget hurtigt. Det anslås, at 10 % -20 % af alt fjerkrækød fordærves på grund af for højt bakterieindhold. Thor Ice Chilling Solutions reducerer bakterieindholdet med 97 %, hvilket dermed sikrer, at kødproduktionen efterlever EU-reglerne om fødevaresikkerhed (EU 2017/1495) og forlænger holdbarheden af fødevarerne. Thor Ice Chilling Solutions reducerer også brugen af ​​vand i nedkølingsprocessen fra fire liter til fire deciliter for hver produceret madkylling. Thor Ice Chilling Solutions tilbyder en innovativ løsning til at reducere madspild, som kan skaleres og bruges til mange typer fødevarer i alle lande. Det er omkostningseffektivt og betragtes derfor som attraktivt af industrien. Processen reducerer også andre miljøpåvirkninger af fødevareproduktion, såsom brug af vand, elektricitet og drivhusgasudledning. Derfor nomineres Thor Ice Chilling Solutions til Nordisk Råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bæredygtige fødevaresystemer

Når fødevareproduktionen er bæredygtig, produceres fødevarerne så vidt muligt lokalt og med miljømæssigt bæredygtige metoder. Inden for landbrug lægges der primært vægt på recirkuleret plantenæring og miljøvenlige landbrugsmetoder, som tager hensyn til udledning af drivhusgasser og kulstofbinding, biologisk mangfoldighed og god forvaltning af vandressourcer. Dyrehold og fiskeavl tager miljøansvar og følger værdier af en høj dyreværnsetisk standard. Naturressourcer, der anvendes til mad, fx vildt, vild fisk og andre naturprodukter, udnyttes klogt.

Når råvarer forædles til fødevareprodukter, bevares deres næringsindhold så godt som muligt. Der er ikke noget ressourcespild i fødevareindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måde, og miljøaftrykket til distribution minimeres. Virksomheder og butikker tilbyder kunderne bæredygtige alternativer og minimerer desuden madspild i kraft af egne tiltag. Forbrugernes mad er baseret på miljømæssigt bæredygtige alternativer, for eksempel vegetarisk mad tilpasset efter årstiden. Vi spiser så mange kalorier, som vi har brug for, ingen mad går til spilde, og organisk affald genbruges.