Thor Ice Chilling Solutions – Island

Thor Ice Chilling Solutions
Fotograf
norden.org
En teknologisk løsning på rask nedkjøling av matvarer reduserer matsvinn og skaper lengre holdbarhet.

Thor Ice Chilling Solutions er nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

 

Matproduksjon står for cirka 25 % av verdens drivhusgassutslipp og 70 % av det globale vannforbruket, og cirka 30 % av maten vår går til spille. Derfor handler en stor del av arbeidet fram mot et mer bærekraftig matsystem om å utnytte den maten som allerede er produsert.

Thor Ice Chilling Solutions kan spare 20 % strøm, men kjøler likevel raskere enn de vanlige metodene. Hvis matvarer ikke blir nedkjølt tilstrekkelig raskt, stiger bakterieinnholdet i eksempelvis kjøtt veldig fort. Det anslås at 10–20 % av alt fjærfekjøtt bederves på grunn av for høyt bakterieinnhold. Thor Ice Chilling Solutions reduserer bakterieinnholdet med 97 %, noe som sikrer at kjøttproduksjonen etterlever EU-reglene om matsikkerhet (EU 2017/1495) og forlenger matvarenes holdbarhet. Thor Ice Chilling Solutions reduserer også bruken av ​​vann i nedkjølingsprosessen fra fire liter til fire desiliter for hver produsert matkylling. Thor Ice Chilling Solutions tilbyr en innovativ løsning for å redusere matsvinn, som kan skaleres og brukes til mange typer matvarer i alle land. Det er kostnadseffektivt og betraktes derfor som attraktivt av industrien. Prosessen reduserer også andre miljøpåvirkninger av matproduksjon, som for eksempel bruk av vann, elektrisitet og drivhusgassutslipp. Derfor nomineres Thor Ice Chilling Solutions til Nordisk råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyrevernsetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.