Thor Ice Chilling Solutions - Island

Thor Ice Chilling Solutions
Photographer
norden.org
En teknologisk lösning för snabb nedkylning av livsmedel, som minskar matspill och skapar längre hållbarhet.

Thor Ice Chilling Solutions är nominerat till Nordiska rådets miljöpris 2021.

 

Livsmedelsproduktionen står för cirka 25 % av världens växthusgasutsläpp och 70 % av den globala vattenförbrukningen, och cirka 30 % av våra livsmedel går till spillo. Därför handlar en stor del av arbetet mot ett mer hållbart livsmedelssystem om att utnyttja den mat dom redan har producerats.

Thor Ice Chilling Solutions kan spara 20 % ström, men kyler ändå snabbare än de gängse metoderna. Om livsmedel inte nedkyls tillräckligt snabbt, stiger bakterieinnehållet i exempelvis kött mycket snabbt. Det beräknas att 10-20 % av allt fjäderfäkött fördärvas på grund av för högt bakterieinnehåll. Thor Ice Chilling Solutions reducerar bakterieinnehållet med 97 %, vilket därmed säkrar att köttproduktionen efterlever EU-reglerna för livsmedelssäkerhet (EU 2017/1495) och förlänger livsmedlens hållbarhet. Thor Ice Chilling Solutions reducerar även användningen av ​​vatten i nedkylningsprocessen från fyra liter till fyra deciliter för varje producerad matkyckling. Thor Ice Chilling Solutions erbjuder en innovativ lösning för att minska matspill, som kan skaleras och användas till många typer av livsmedel i alla länder. Den är kostnadseffektivt och betraktas därför som attraktiv av industrin. Processen reducerar också annan miljöpåverkan av livsmedelsproduktionen, såsom förbrukning av vatten, elektricitet och växthusgasutsläpp. Därför nomineras Thor Ice Chilling Solutions till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.