Torbjörn Eckerman, Biavler - Åland

Torbjörn Eckerman
Photographer
Torbjörn Eckerman
Vaks biavler holder Ålands bestand af bier fri af den skadelige varro-mide.

Torbjörn Eckerman er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2020.

Bestøvning af vilde planter er en grundlæggende forudsætning for den biologiske mangfoldighed hos både planter og dyr. Honningbier betragtes som en af de mest effektive bestøvere og netop derfor er Torbjörn Eckermans arbejde med at holde Ålands bestand af bier fri for varro-mider meget vigtig. Varroa er en skadelig midetype, som kan forårsage død af hele bi-kolonier, hvis den ikke bekæmpes. Torbjörn Eckermans arbejde betyder, at Åland er den eneste varrofri zone i hele EU. 

Torbjörn Eckermans sunde og virusfri Ålandsbier eksporteres til andre samfund, som mangler bestøvere. Fx stammer samtlige af Islands 300 bi-kolonier fra Torbjörn Eckermans bigård på Åland.

Bierne danner desuden grundlag for et forskningsprojekt i biers sundhed ved Sveriges Landbrugsuniversitet i Uppsala, hvor man leder efter en løsning på problemet med varro-mider.

Det känns viktigt att kunna sprida friska bin till nya områder.

Torbjörn Eckerman