Torbjörn Eckerman, biodlare – Åland

Torbjörn Eckerman
Fotograf
Torbjörn Eckerman
Duktig biodlare som håller Ålands bibestånd fritt från det skadliga varroakvalstret.

Torbjörn Eckerman har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2020.

Pollinering av vilda växter är en grundläggande förutsättning för den biologiska mångfalden bland både växter och djur. Honungsbin betraktas som en av de mest effektiva pollinatörerna och just därför är Torbjörn Eckermans arbete med att hålla Ålands bibestånd fritt från varroakvalster mycket viktigt. Varroa är en skadlig kvalstertyp som kan ta död på hela bikolonier om den inte bekämpas. Tack vare Torbjörn Eckermans arbete är Åland den enda varroafria zonen i hela EU. 

Torbjörn Eckermans friska och virusfria Ålandsbin exporteras till andra samhällen som saknar pollinatörer. Exempelvis härstammar samtliga av Islands 300 bikolonier från Torbjörn Eckermans bigård på Åland.

Hans bin utgör dessutom grund för ett forskningsprojekt om bihälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, som letar efter en lösning på problemet med varroakvalster.

Det känns viktigt att kunna sprida friska bin till nya områden.

Torbjörn Eckerman