Torbjörn Eckerman, birøkter – Åland

Torbjörn Eckerman
Fotograf
Torbjörn Eckerman
Smart birøkter holder Ålands bibestander fri for den skadelige varro-midden.

Torbjörn Eckerman er nominert til Nordisk råds miljøpris 2020.

Bestøvning av ville planter er en grunnleggende forutsetning for det biologiske mangfoldet hos både planter og dyr. Honningbier betraktes som en av de mest effektive bestøverne, og nettopp derfor er Torbjörn Eckermans arbeid med å holde Ålands bestand av bier fri for varro-midd veldig viktig. Varroa er en skadelig middtype som kan forårsake at hele bikolonier dør, hvis den ikke bekjempes. Torbjörn Eckermans arbeid betyr at Åland er den eneste varrofrie sonen i hele EU. 

Torbjörn Eckermans sunne og virusfrie ålandsbier eksporteres til andre samfunn som mangler bestøvere. For eksempel stammer samtlige av Islands 300 bikolonier fra Torbjörn Eckermans bigård på Åland.

Biene danner dessuten grunnlaget for et forskningsprosjekt om biers helse ved Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala, der man leter etter en løsning på problemet med varro-midd.

Det føles viktig å kunne spre friske bier til nye områder.

Torbjörn Eckerman