Vinder af Nordisk Råds miljøpris 2022

alt=""
Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordisk Råds miljøpris går til Mariehamns stad på Åland for Nabbens våtmark.

Juryens motivering

Temaet for Nordisk Råds miljøpris 2022 er naturbaserede løsninger. Med dette tema ville bedømmelseskomitéen sætte fokus på, at natur og naturforvaltning kan bidrage med forskelligartede løsninger på biodiversitets- og klimakrisen, men også sikre en effektiv klimatilpasning i bymiljøer og samtidig øge menneskers sundhed og trivsel.

 

Forskellige typer af funktionelle vådområder er alsidige og brugbare naturbaserede løsninger, som også er lette at skalere op og ned. Vådområdernes popularitet ses tydeligt blandt de nominerede til årets miljøpris. Nabbens våtmark i Mariehamn er et mindre, multifunktionelt vådområde, som er skræddersyet til en specifik placering i en lille by.

 

Vådområdet øger vandomsætningstiden, idet overfladevandet fra bolig- og industriområderne passerer to sandfiltre, et sedimentationsbassin samt et oversvømningsområde i form af et vådområde med fisk. Ud over at rense det gennemstrømmende vand og øge den biologiske mangfoldighed i området hjælper denne løsning også byen med at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Nabbens våtmark er desuden et godt rekreativt område og bruges også til uddannelsesmæssige aktiviteter. Etableringen af vådområdet er dermed en måde, hvorpå man kan udnytte naturens evne til at levere varierede økosystemtjenester.

 

Nabbens våtmark er et lokalt eksempel på en naturbaseret løsning, som har mange positive effekter på plante- og dyrelivet samt vandmiljøet, og som fremmer menneskers sociale trivsel. Bedømmelseskomitéen mener, at dette forholdsvis lille projekt forbilledligt viser funktionaliteten og skalerbarheden ved naturbaserede løsninger og tildeler derfor Mariehamns stad Nordisk Råds miljøpris 2022 for Nabbens våtmark.